12. Sınıflar Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı

Aşağıdaki yazılı sorusu ve cevaplarını dosya halinde İNDİREBİLİRSİNİZ.

I-Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece.

II-Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda.
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece

III-Şaşar Veysel iş bu hale
Gâh ağlaya gâhi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
1-Aşık Veysel şiirin tamamında “uzun ince bir yol” ve iki kapılı han” kavramları üzerinde duruyor. Şair bu kavramlarla neyi kastetmektedir? Açıklayınız. (10)

2-Bu şiirde yüksek bir hayat felsefesi görüyor musunuz? Açıklayınız. (10)

3- “İkinci Yeni” şiir anlayışına bağlı sanatçıların kullandıkları dil ile seslendikleri kitle arasındaki ilişkiyi açıklayınız. (10)

4- “Yargı kesin. Acı duymak ruhun fiyakasıdır” ( İsmet Özel ) Bu dizede nasıl bir üslup vardır? (10)

5- 1980 sonrası şairlerinin genel olarak şiirdeki anlatımları nasıldı? Kısaca anlatıp bu dönem şairlerinden ikisinin ismini yazınız. (10)

6- Aşağıdaki eserlerin şairlerini karşısına yazınız. (10)
Ben Sana Mecburum ……………………………….
Kuvayi Milliye …………………………………
Hızırla Kırk Saat …………………………………
Sizin Hiç Babanız Öldü mü? …………………………………..
Türkiye Üzgün Yurdum, Güzel Yurdum ………………………………….

7 – Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz. (20)
( ) Orhan Veli ve arkadaşları uyağı şiir için gerekli olmaktan çıkardılar.
( ) İkinci Yeni şairleri şiirde anlama değil, söyleyişe önem verdiler.
( ) Yedi Meşaleciler, “Sanat, sanat içindir.” görüşüne bağlı kaldılar.
( ) Toplumsal Gerçekçiler, özellikle köye ve köylü sorunlarına yöneldiler.
( ) Beş Hececiler, şiirlerini sanatlı bir söy¬leyişle oluşturmuşlardır.
( ) İkinci yeni sonrası toplumcu şiir, sosyal ve politik sorunlar karşısında bireyin eleştirel duruşunu ve özgürlük arayışını yansıtır.
( ) İkinci yeni sonrası toplumcu şairler, şiire yükledikleri işlev bakımından Türk şiirinde Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Nazım Hikmet çizgisine bağlanırlar.
( ) İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde içerikten çok biçime önem verilmiştir.
( ) İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir
( ) İkinci Yeni şairleri şiirde hayal gücüne ağırlık vermişler, söz dizimini zorlamış, dilin alışılmış kalıplarını yıkmaya çalışmışlardır.

8- 1960 sonrası toplumcu şiirin özelliklerini maddeler halinde yazınız. (10)

9- Garip Akımı temsilcileri batıdaki hangi edebi akımdan etkilenmiştir?……………………………… (5 puan)

10- Attila İlhan’ın 1952-1956 yıllarında çıkardığı …………………………….adlı derginin etrafında toplanan edebi gruba …………………………………………… denir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri doldurunuz. (5 puan)

CEVAP ANAHTARI

1-Aşık Veysel şiirin tamamında “uzun ince bir yol” ile hayat; “iki kapılı han” ile ise doğum ve ölüm kavramları üzerinde duruyor. Yaşamı sorguluyor (10)

2-Bu şiirde yüksek bir hayat felsefesi vardır. Nereden nasıl başlayıp nereye gittiğini bilmeden yaşandığını, pek çok sıkıntılar çekilmesine rağmen menzile varılmak istenircesine yaşandığını ama yaşamın anlamının hala tam olarak çözülmediğini bilmeden yaşadığını söyler. (10)

3- “İkinci Yeni” şiir anlayışına bağlı sanatçıların kullandıkları dil ile seslendikleri kitle arasındaki ilişki:
İkinci yeni sanatçıları aydın kesime hitap etmişlerdir.Bu nedenle dilleri ağır, anlaşılmaz ve imge yüklüdür.Hatta halk kültürüne karşı özellikle bir karşı duruş vardır.Halkın konuştuğu dil dikkate alınmaz.. (10)

4- “Yargı kesin. Acı duymak ruhun fiyakasıdır” ( İsmet Özel ) Bu dizede slogan üslubu vardır. (10)

5- 1980 sonrası şairlerinin genel olarak şiirdeki anlatımları: (10)
Cevap; İkinci yeni şiiri gibi kapalı, karmaşık ve imgelerle yüklü bir anlatım vardır.Uzak çağrışımlara önem verilmiştir. Haydar Ergülen ve

6- Aşağıdaki eserlerin şairlerini karşısına yazınız. (10)
Ben Sana Mecburum Atilla İlhan
Kuvayi Milliye Nazım Hikmet
Hızırla Kırk Saat Sezai Karakoç
Sizin Hiç Babanız Öldü mü? Cemal Süreya
Türkiye Üzgün Yurdum, Güzel Yurdum Ataol Behramoğlu

7 – Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz.
( D ) Orhan Veli ve arkadaşları uyağı şiir için gerekli olmaktan çıkardılar.
( D ) İkinci Yeni şairleri şiirde anlama değil, söyleyişe önem verdiler.
( D ) Yedi Meşaleciler, “Sanat, sanat içindir.” görüşüne bağlı kaldılar.
( Y ) Toplumsal Gerçekçiler, özellikle köye ve köylü sorunlarına yöneldiler.
( D ) Beş Hececiler, şiirlerini sanatlı bir söy¬leyişle oluşturmuşlardır.
( D ) İkinci yeni sonrası toplumcu şiir, sosyal ve politik sorunlar karşısında bireyin eleştirel duruşunu ve özgürlük arayışını yansıtır. (2 puan)
( D ) İkinci yeni sonrası toplumcu şairler, şiire yükledikleri işlev bakımından Türk şiirinde Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Nazım Hikmet çizgisine bağlanırlar. (2 puan)
( Y ) İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde içerikten çok biçime önem verilmiştir. (2 puan)
( Y ) İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir. (2 puan)
( D ) İkinci Yeni şairleri şiirde hayal gücüne ağırlık vermişler, söz dizimini zorlamış, dilin alışılmış kalıplarını yıkmaya çalışmışlardır. (2 puan)

8- 1960 sonrası toplumcu şiirin özelliklerini maddeler halinde yazınız. (10)
* Şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmeye başlamışlardır. (2 puan)
* Şiirde içeriğe önem verilir. (2 puan)
*Tema bakımında ikinci yeni şiirinin işlediği bunalım, yalnızlık ve sıkıntı temalarının yerini ümit, geleceğe inanç ve direnme isteği gibi temalar almıştır. (1 puan)
* Şiir dili ve söyleyişinde aşırılıktan kaçınılır. (1 puan)
* Uzak çağrışımlara yer verilmez. (1 puan)
* Açık bir anlatıma yönelme vardır. (1 puan)
*Geleneksel söyleyişten yararlanma gayreti vardır. (2 puan)

9- Garip Akımı temsilcileri batıdaki Sürrealizm akımından etkilenmiştir (5 puan)

10- Attila İlhan’ın 1952-1956 yıllarında çıkardığı MAVİ adlı derginin etrafında toplanan edebi gruba MAVİCİLER denir. (5 puan)

Hülya ÇAKAR
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.