9. Sınıf Edebiyat Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ŞUBAT DÖNEMİ  9. SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARIDIR

1. Sanatsal metinlere bir örnek veriniz. (10 p)

2. Hikaye türlerini yazınız. (10 p)

3. Mani, türkü, koşma, semai, varsağı, destan hangi dönem nazım biçimleridir? (10 p)

4. Günü gününe, tarih atılarak yazılan öğretici metin türü nedir? (10 p)

5. Romanın hikayeden ayrılan yönleri nelerdir? (5+5=10 p)

Adalet kalmadı hep zulüm doldu
Geçti şu baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil kurt belli değil.

6. Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5+5=10 p)
Nazım birimi:
Ölçüsü:

7. Aşağıdaki cümlede ayraç içine uygun noktalama işaretlerini sırasıyla yazınız. (10 p)

Yazarlık yeteneği yiter mi ( ) Yitiyor ( ) yitebiliyor ( ) Bir şair, daha kötü bir şair durumuna gelebiliyor ( ) Kaç şair kaldı ki ustalardan ( )

8. Fatih Öğretmenimiz bize her zaman “Oynamak tabii ki hakkınız; ama çalışmak da göreviniz.” derdi. Bu sözlerini hiç bir zaman unutmadım.

Yukarıdaki cümlede geçen yazım yanlışını bulup düzeltiniz. (10 p)

9. Bir dilekçe yazınız. (10 p)

10. “Batık şirketin eski çalışanıymış.” cümlesindeki mecaz anlamlı sözcüğü belirleyip yazınız. (10 p)

CEVAP ANAHTARIDIR

1. sorunun cevabı: Şiir, roman vb. (10 p)

2. sorunun cevabı: Olay hikayesi, durum hikayesi (10 p)

3. sorunun cevabı: Halk edebiyatı (10 p)

4. sorunun cevabı: Günlük (10 p)

5. sorunun cevabı: Roman uzundur, ayrıntılıdır. (5+5=10 p)

6. sorunun cevabı:

– Nazım birimi: dörtlük (5 puan)

– Ölçüsü: 11’li hece ölçüsü (5 puan)

7. sorunun cevabı: (?) (,) (.) (.) (?) (2+2+2+2+2=10 p)
8. sorunun cevabı: HİÇBİR (10 P)

9. sorunun cevabı: Kurallara uygunluk (10 p)

10. sorunun cevabı: BATIK (10 p)