Sohbet Fıkra Makale Özellikleri ve Karşılaştırılması

ÖLÇÜT SOHBET(MUSAHEBE)
TANIM Bir yazarın karşısında biri varmış gibi belli bir konuyu derinleştirmeden samimi ve içten bir şekilde okuyucuyla konuşuyormuş hissi uyandıracak şekilde anlatmasına sohbet denir.
ANAHTAR SÖZCÜKLER Soru sorma, nükteli söz ve atasözlerine yer verme, samimiyet, içtenlik, doğallık, senli benli konuşma.
KONU Her konuda yazılabilir. Daha çok gündelik olaylar, sanat ve edebiyatla ilgili konularda yazılır.
DİLİN İŞLEVİ Göndergesel işlev ve heyecana bağlı işlev
ÖZNEL/NESNEL Öznellik söz konusudur.
AMAÇ Düşünceler derinleştirilmeden, keskinliğe kaçmadan, bilimsel yolla ispatlanmadan, konuşma tavrı ve edasıyla ifade etmek
DÜŞÜNCEYİ GELİŞTERME YÖNTEMLERİ Tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, karşılaştırma
ANLATIM TÜRLERİ Açıklayıcı ve söyleşmeye bağlı anlatım türleri kullanılır. Metnin kimi yerlerinde öyküleyici ve mizahî anlatım türlerinden de yararlanılabilir.
NEREDE YAYINLADIĞI Dergi, gazete, internet
DİL VE ÜSLUP Açık, sade, yalın bir dil kullanılır.
KAÇINCI ŞAHIS 1.tekil şahıs (ben)
OKUYUCU KİTLESİ Genel okuyucu kitlesi
HANGİ METİN TÜRÜ İÇİNDE YER ALDIĞI Öğretici metin-gazete çevresinde gelişen metin
CÜMLE TÜRÜ Cümleler genellikle devriktir.
BÖLÜMLERİ Giriş- gelişme- sonuç
BIRAKTIĞI ETKİ Her zaman okunabilen bir yazı türüdür.
SAYFA SAYISI Sayfa sayısı bakımından uzun bir yazı türü değildir.

 

ÖLÇÜT FIKRA(KÖŞE YAZISI)
TANIM Belgelendirme ve kanıtlama gereği duyulmadan günlük olayları, ülke sorunlarını veya yazarın bir konu hakkındaki düşüncelerini ortaya konan yazı türüdür.
ANAHTAR SÖZCÜKLER Güncel, günübirlik, aktüel, toplumsal konular
KONU Her konuda yazılabilir. Daha çok gündelik olaylar, ülke sorunları ile ilgili konularda yazılır.
DİLİN İŞLEVİ Göndergesel işlev ve heyecana bağlı işlev
ÖZNEL/NESNEL Öznellik söz konusudur.
AMAÇ Siyasî, kültürel, ekonomik, toplumsal vb. konuları çok defa eleştirel bir bakış açısıyla anlatarak kamuoyunu yönlendirmek
DÜŞÜNCEYİ GELİŞTERME YÖNTEMLERİ Tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, karşılaştırma
ANLATIM TÜRLERİ Öyküleyici, açıklayıcı anlatımdan yararlanılır.
NEREDE YAYINLADIĞI Dergi, gazete, internet
DİL VE ÜSLUP Açık, sade, yalın bir dil kullanılır.
KAÇINCI ŞAHIS 1.tekil şahıs (ben)
OKUYUCU KİTLESİ Genel okuyucu kitlesi
HANGİ METİN TÜRÜ İÇİNDE YER ALDIĞI Öğretici metin-gazete çevresinde gelişen metin
CÜMLE TÜRÜ Genellikle kurallı cümlelere yer verilir.
BÖLÜMLERİ Giriş- gelişme- sonuç
BIRAKTIĞI ETKİ Etkisi uzun süren bir yazı türü değildir.
SAYFA SAYISI Sayfa sayısı bakımından uzun bir yazı türü değildir.

MAKALE, SOHBET VE FIKRA TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖLÇÜT MAKALE SOHBET FIKRA
TANIM Bir yazarın belli bir konu hakkındaki düşünceleri kanıtlayarak/ispatlayarak yazdığı yazılara makale denir. Bir yazarın karşısında biri varmış gibi belli bir konuyu derinleştirmeden samimi ve içten bir şekilde okuyucuyla konuşuyormuş hissi uyandıracak şekilde anlatmasına sohbet denir. Belgelendirme ve kanıtlama gereği duyulmadan günlük olayları, ülke sorunlarını veya yazarın bir konu hakkındaki düşüncelerini ortaya konan yazı  türüne fıkra denir
ANAHTAR SÖZCÜKLER Kanıtlama, ispatlama, belge, sonuca ulaşma, iddia Soru sorma, nükteli söz ve atasözlerine yer verme, samimiyet, içtenlik, doğallık, senli benli konuşma. Güncel, günübirlik, aktüel, toplumsal konular
KONU Her konuda yazılabilir. Her konuda yazılabilir. Daha çok gündelik olaylar, sanat ve edebiyatla ilgili konularda yazılır. Her konuda yazılabilir. Daha çok gündelik olaylar, ülke sorunları ile ilgili konularda yazılır.
DİLİN İŞLEVİ Göndergesel işlev Göndergesel işlev ve heyecana bağlı işlev Göndergesel işlev ve heyecana bağlı işlev
ÖZNEL/NESNEL Nesnel Öznellik söz konusudur. Öznellik söz konusudur.
AMAÇ Bir düşünceyi savunmak, ispatlamak, araştırma sonuçlarını ortaya koymak Düşünceler derinleştirilmeden, kesinliğe kaçmadan, bilimsel yolla ispatlanmadan, konuşma tavrı ve edasıyla ifade etmek Siyasî, kültürel, ekonomik, toplumsal vb. konuları çok defa eleştirel bir bakış açısıyla anlatarak kamuoyunu yönlendirmek
DÜŞÜNCEYİ GELİŞTERME YÖNTEMLERİ Tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, karşılaştırma Tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, karşılaştırma Tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma, karşılaştırma
ANLATIM TÜRLERİ Açıklayıcı, öğretici, tartışmacı, kanıtlayıcı Açıklayıcı ve söyleşmeye bağlı anlatım türleri kullanılır. Metnin kimi yerlerinde öyküleyici ve mizahî anlatım türlerinden de yararlanılabilir. Öyküleyici, açıklayıcı anlatımdan yararlanılır.
NEREDE YAYINLADIĞI Dergi, gazete, internet Dergi, gazete, internet Dergi, gazete, internet
DİL VE ÜSLUP Açık, sade, resmi(ciddi) ve bilimsel üslup Açık, sade, yalın bir dil kullanılır. Açık, sade, yalın bir dil kullanılır.
KAÇINCI ŞAHIS 3.tekil şahıs (o) 1.tekil şahıs (ben) 1.tekil şahıs (ben)
OKUYUCU KİTLESİ Genel okuyucu kitlesi Genel okuyucu kitlesi Genel okuyucu kitlesi
HANGİ METİN TÜRÜ İÇİNDE YER ALDIĞI Öğretici metin-gazete çevresinde gelişen metin Öğretici metin-gazete çevresinde gelişen metin Öğretici metin-gazete çevresinde gelişen metin
CÜMLE TÜRÜ Genellikle kurallı cümlelere yer verilir Cümleler genellikle devriktir. Genellikle kurallı cümlelere yer verilir.
BÖLÜMLERİ Giriş- gelişme- sonuç Giriş- gelişme- sonuç Giriş- gelişme- sonuç
BIRAKTIĞI ETKİ Her zaman okunabilen bir yazı türüdür. Her zaman okunabilen bir yazı türüdür. Etkisi uzun süren bir yazı türü değildir.
SAYFA SAYISI Sayfa sayısı bakımından uzun bir yazı türüdür. Sayfa sayısı bakımından uzun bir yazı türü değildir. Sayfa sayısı bakımından uzun bir yazı türü değildir.