10. Sınıf Edebiyat Şubat Dönemi Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları Anahtarı 2024

SORULARI WORD DOSYASI HALİNDE İNDİR

1-Türk edebiyatının ana dönemlerini yazınız    

A-İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI

B-İSLAMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

C-BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

2.

Kar buz kamug erüşdi

Taglar suvı akışdi

Kökşin bulut örüşdi

Kayguk bolup öğrişür

Yukarıdaki şiirde ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Dönemi: İSLAMİYET ÖNCESİ SÖZLÜ DÖNEM

b) Nazım birimi: DÖRTLÜK

c) Ölçüsü: 7 Lİ HECE ÖLÇÜSÜ

d) Nazım şekli: KOŞUK

e) Teması: BAHARIN GELİŞİ,DOĞA

 

3. Geçiş dönemi eserlerini ve sanatçılarını yazınız.

a) Kutadgu Bilig: Yusuf Has Hacip

b) Divanü Lügati’t-Türk: Kaşgarlı Mahmut

c) Atabetül-Hakayık: Edip Ahmet Yükneki

d) Divan-ı Hikmet : Hoca Ahmet Yesevi

 

4. Roman ve hikaye ile ilgili aşağıdaki eserlerin adını yazınız.

1) İlk yerli roman: TAAŞŞUK-I TALAT VE FİTNAT-ŞEMSETTİN SAMİ

2) İlk çeviri roman: TELAMAK-YUSUF KAMİL PAŞA

3) Batılı anlamda ilk hikaye kitabı: KÜÇÜK ŞEYLER-SAMİ PAŞAZADE SEZAİ

4) İlk psikolojik roman: EYLÜLMEHMET RAUF

5) İlk realist roman: ARABA SEVDASIRECAİZADE MAHMUT EKREM

 

5. Karagöz oyunu ile aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Ana kahramanları: KARAGÖZ-HACİVAT

b) Karagöz oynatan kişi: HAYALİ-HAYALBAZ

c) Oyunun diğer adı: GÖLGE OYUNU

d) Oyunun bölümleri: MUKADDİME-MUHAVERE-FASIL-BİTİŞ

e) Oyundaki güldürü ögeleri: YANLIŞ ANLAŞILMALAR-ŞİVE VE AĞIZ FARKLILIKLARI

 

6. Roman ve hikaye arasındaki benzerlik ve farklılıklardan ikişer tane yazınız.

BENZERLİKLER

  • Her ikisi de anlatmaya bağlı edebi metin türüdür.
  • Her ikisinin de yazarı bellidir.
  • Her ikisinde de giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. (Durum hikâyeleri hariç)
  • Her ikisinde de gerçek veya gerçeğe yakın olaylar anlatılır.
  • Her ikisinde de olayların geçtiği zaman ve mekân bellidir.

FARKLILIKLAR

  • Hikâye kısa ve orta uzunlukta bir yazı türüdür. Roman ise uzundur.
  • Hikâyede kişi sayısı azdır. Romanda kişi sayısı fazladır.
  • Hikâye olayların sebebini araştırmaz. Roman ise ele aldığı konuyu, bir mesele haline getirir.
  • Hikâye her zaman tek konu üzerine kurulur. Roman tek bir konuyu bile bölerek, başka kişilere bulaştırarak çoklaştırır.
  • Hikâye tek boyutludur, roman ise çok boyutludur.

7.

Dadaloğlu‘m bir gün kavga kurulur

Öter tüfek davlumbazlar vurulur

Nice koçyiğitler yere serilir

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.

Yukarıdaki şiirden yola çıkarak Aşık edebiyatı halk şiirinin özelliklerini yazınız.

✓ Halk dili ve hece ölçüsüyle, saz eşliğinde söylenen şiirlerden oluşan geleneksel şiirimizdir.

✓ “Âşık” adı verilen şairler tarafından oluşturulduğu için bu şiir geleneğine “âşık tarzı şiir” denir.

✓ Âşık, Türk halk edebiyatında XVI. yüzyıldan itibaren görülen şair tipidir. Genellikle, âşığın şairlik gücünü rüyasında pirin sunduğu “âşk badesini” içmekle

ve “sevgilisinin hayalini” görmekle kazandığına inanılır.

✓ Sanatçıların geneli, iyi bir eğitimden geçmemiş; köylerde ve kahvehanelerde bayramlarda, düğünlerde ve derneklerde ustalıklarını sergileyen, halkla

iç içe yaşayan kişilerdir.

✓ Âşıklar genellikle okuryazar değildir.

✓ Âşıklar; köylerde, kasabalarda, şehirlerde ve asker ocaklarında yetişir.

✓ Dil, halkın günlük yaşamda kullandığı sade ve anlaşılır konuşma dilidir.

✓ Âşıklar genellikle usta-çırak ilişkisiyle yetişirler.

✓ Âşık, bilgi, duygu ve becerisini yaptığı atışmalarda gösterir.

✓ Aşk, tabiat, gurbet, ayrılık, ölüm, özlem, kıskançlık, yiğitlik, toplum sorunları, insan davranışları, bunlarla ilgili eleştiriler konu olarak işlenmiştir.

✓ Şiirin son dörtlüğünde “mahlas” denilen takma ad kullanılır.

Nazım birimi dörtlüktür, hece ölçüsünün 8’li ve 11’li kalıplarına ağırlık verilmiştir.

✓ Şiirlerde, genellikle yarım ve cinaslı kafiye kullanılmıştır.

✓ Şiirler genellikle irticalen yani içe doğduğu gibi söylenmiştir.

✓ Âşıkların şiirlerini topladıkları el yazması defterlere “cönk” adı verilir.

 

8. “Alışkanlık, anahtarı kaybolmuş bir kelepçedir.”

Yukarıdaki cümlenin olumsuz soru ve devrik biçimini yazınız.

Anahtarı kaybolmuş bir kelepçe değil midir alışkanlık?

 

9. Aşağıdaki tamlamaların çeşitlerini yazınız.

Diş fırçası: BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI

Düşük not: SIFAT TAMLAMASI

Bazı şehirler: SIFAT TAMLAMASI

Annemin mektubu: BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI

Kavak ağacının dalları: ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI

 

10. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilimsilerin altını çizip çeşidini yazınız.

A-Var olmanın şaşkınlık duygusu beni sarstıkça geçmiş yıllarımı anıyordum.

İSİM-FİİL                                          ZARF-FİİL SIFAT FİİL

 

B-Düşen yıldırımın sesi kulaklarımda çınladı, koltuklara çarpa çarpa odama kaçtım.

SIFAT-FİİL                                                                                   ZARF-FİİL

 

Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar dileriz…Her soru 10 puandır