Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

Noktalama İşaretleri

Sevgili öğrenciler, konuşma dilindeki vurgu, yüz ifadesi, mimik, jest, tonlama yazı dilinde olmadığı için biz bu eksikliği noktalama işaretleri ile gideririrz. Aşağıda noktalama işaretleri konu anlatımı mevcuttur. Bu sayfamızda tamamen TDK’yi baz aldık. Bilindiği gibi ÖSYM de sınav sorusu hazırlarken

Sözcükte Anlam Konu Anlatımı ve Etkinlikleri – Pdf

SÖZCÜKTE ANLAM KONUSU VE ETKİNLİĞİ SÖZCÜKTE ANLAM Gerçek anlam ( Temel Anlam ) :Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına gerçek anlam denir. Örneğin: ‘’Bıçağın ucu çok keskinmiş.’’ cümlesinde keskinlik özelliği akla gelen ilk anlamında yani gerçek anlamında kullanılmıştır. ➢ Dışarıda

Cümlede Anlam

CÜMLEDE ANLAM 1.NEDEN –SONUÇ  İLİŞKİSİ     *Bir yargı ‘’gerekçesiyle’’verilir . *Olay bitmiştir. *-dığı için,-diği için,-dan dolayı,-den ötürü gibi edatlar,’’-den,dan’’ayrılma hal eki ve ‘’çünkü’’bağlacı neden-sonuç ilişkisini kurmak için kullanılır. ÖR:’’Sel-önlem’’ Yeterli önlemler alınmadığı için sel oldu. ÖR:’’Yoksulluk-ekonomi’’ Ekonomimizin bozulmasından dolayı yoksulluk gitgide

Anlatım Bozuklukları

Dilimizde duygularımızı ve düşüncelerimizi cümlelerle anlatırız. Cümleler açık ve dilin kurallarına uygun olmazsa düşünceler gereği gibi ortaya konamaz. Anlatılmak istenen doğru anlatılamaz. İnsanlar arasındaki anlaşmanın sağlıklı olması dilin doğru kullanımıyla yani anlatım bozuklukları yapmamakla ilgilidir. Anlatım bozukluğunu bulmak için cümleye

Bağlaçlar

Bağlaçlar Eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere “bağ­laç“ denir. “Ve, veya, ile, ya da, yahut, veyahut, ki, de, ama, fakat, madem, mademki, ancak, yalnız, oysa, oysaki, halbuki, nitekim, örneğin, ne…ne, hem…hem, ya…ya, ister…ister, çünkü, me­ğer,

Ek Durumundaki Edatlar

Ek Durumundaki Edatlar mi: Soru edatıdır. Odunları buraya bırakalım mı? Soru anlamı dışında da kullanılır: Akıllı mı akıllı bir kızdır (pekiştirme) Akşam oldu mu bir köşeye çekilirim. (zaman) Seni aramaz olur muyum? (olumluluk) Hiç uyur muyum? (olumsuzluk) Buraya gelir misin?

Yükleminin Yerine Göre Cümleler

Cümle Türleri  YÜKLEMİNİN YERİNE GÖRE CÜMLE a. Kurallı Cümle: Yüklemi sonda bulunan cümlelerdir: Masanın üstünde kitaplar var. yüklem b. Devrik Cümle: Yüklemi sonda bulunmayan cümlelerdir: Seni hatırlarım her bahar. yüklem Kim var orada? yüklem Gülme benim gibi garibe! yüklem Kardeşi