Kategori: Türkçe Konu Anlatımı

Noktalama İşaretleri

Sevgili öğrenciler, konuşma dilindeki vurgu, yüz ifadesi, mimik, jest, tonlama yazı dilinde olmadığı için biz bu eksikliği noktalama işaretleri ile gideririrz. Aşağıda noktalama işaretleri konu anlatımı mevcuttur. Bu sayfamızda tamamen TDK’yi baz aldık. Bilindiği gibi ÖSYM de sınav sorusu hazırlarken

Cümlede Anlam

CÜMLEDE ANLAM 1.NEDEN –SONUÇ  İLİŞKİSİ     *Bir yargı ‘’gerekçesiyle’’verilir . *Olay bitmiştir. *-dığı için,-diği için,-dan dolayı,-den ötürü gibi edatlar,’’-den,dan’’ayrılma hal eki ve ‘’çünkü’’bağlacı neden-sonuç ilişkisini kurmak için kullanılır. ÖR:’’Sel-önlem’’ Yeterli önlemler alınmadığı için sel oldu. ÖR:’’Yoksulluk-ekonomi’’ Ekonomimizin bozulmasından dolayı yoksulluk gitgide

Bağlaçlar

Bağlaçlar Eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere “bağ­laç“ denir. “Ve, veya, ile, ya da, yahut, veyahut, ki, de, ama, fakat, madem, mademki, ancak, yalnız, oysa, oysaki, halbuki, nitekim, örneğin, ne…ne, hem…hem, ya…ya, ister…ister, çünkü, me­ğer,

Ek Durumundaki Edatlar

Ek Durumundaki Edatlar mi: Soru edatıdır. Odunları buraya bırakalım mı? Soru anlamı dışında da kullanılır: Akıllı mı akıllı bir kızdır (pekiştirme) Akşam oldu mu bir köşeye çekilirim. (zaman) Seni aramaz olur muyum? (olumluluk) Hiç uyur muyum? (olumsuzluk) Buraya gelir misin?