Kategori: Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri İnsanın Olduğu Her Yerde Sanat da Vardır ♦ Hayatın biyolojik olarak sürdürülmesi açısından insanoğlunun sanatsız yaşayabileceği kabul edilebilir bir yargıdır; fakat bunun hiçbir zaman yapılmamış olduğu görülüyor, insanoğlunun olduğu her zamanda ve her yerde bugün

Köy Seyirlik Oyunları

KÖY SEYİRLİK OYUNU ♦ Geleneksel tiyatronun kökü çok eskilere giden koludur. Köylü tiyatrosu da diyebileceğimiz bu geleneğin ritüelden (âdet haline gelmiş törensel davranışlar) kaynaklandığı bilinmektedir.Bu nedenle köy oyunlarında belli sözler belli biçimlerde söylenir. Oyunun çerçevesi de kalıplaştığından uzatılması ya da

Orta Oyunu

Orta Oyunu Nedir Ne Demektir Orta oyunu, Karagöz’ün perdeden meydana inmiş biçimi gibidir. Perde arkasında tek bir oyuncunun deriden yapılmış figürleri oynatarak perde üzerinde canlandırdığı bir oyun olan Karagöz‘deki hayali kişiler, orta oyununda gerçek aktörlerle bir meydanda oynanır. Kişileri, oyun

Hacivat ve Karagöz Oyunu

Hacivat ve Karagöz Kimdir Karagöz Oyunu Hakkında Bilgi Geleneksel oyunlarımızın en önemlilerinden olan bir gölge oyunudur. Deriden kesilen ve tasvir adı verilen insan, hayvan, bitki ve eşya şekillerinin, arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde üzerinde, çubuklar yardımıyla hareket ettirilmesi esasına dayanır.

Meddahlık

Meddah Nedir Ne Demektir Meddah, seyirlik halk oyunlarının kimi ortak öğelerini kullanarak anlatan kişidir. Meddahlık, 17. yüzyıldan sonra bir yandan gerçekçi hikâyeciliğe dönüşmüş; bir yandan da saray maskaralarının ve mukallitlerinin hünerlerini de benimseyerek taklit ve temsil yönünü geliştirmiş, böylece seyirlik

Saf Şiir (Öz Şiir)

Bu sayfada saf şiir nedir, öz şiir özellikleri nelerdir temsilcileri kimlerdir sanat anlayışı nasıldır, saf şiir ile öz şiir aynı mıdır, saf şiir nasıl anlaşılır saf şiirin kurucuları kimlerdir öz saf şiir örnekleri sorularının cevaplarını bulacaksınız. 1- ÖZ ŞİİR ANLAYIŞINI

Divan Edebiyatında İlkler

1.ilk inşa :Ahmedi Dai –  Tererssül 2.İlk sakiname :Ahmedi Dai 3. İlk mahlas kullanan ,ilk fabl çeviri,ilk hikaye yazarı ,ahilik hakkında bilgi: Gülsehri 4.ilk Leyla ve mecnunu yazan:şahidi 5. Anadoluda ilk aşk mesnevsi :seyyad Hamza Yusuf u zuleyha (ilk ahsenül

Edebi Sanatlar Test Soruları

1. “Teşbih (benzetme)“; aralarında benzerlik bulunan iki şeyden, benzerlik yönü açısından zayıf olanın güçlü olana benzetilmesi sanatıdır. Başka bir söyleyişle, bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan başka bir şeyi örnek olarak gösterme işidir. Buna göre, aşağıdaki dizelerin hangisinde

Söz Sanatları Test

1. Fırtınalar koparken git de seyret denizi Gökleri bir dev gibi doldurur iniltisi Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzetme (teşbih) B) Cinas C) Tevriye D) Kinaye E) Hüsn-i talil 2. Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu Açtım

Batıcılık

Batıcılık:  Bu düşünce akımının kaynağı, ıslahat hareketlerinin başlangıcına dayanır. Batılılaşma hareketi, ilk palanda devlet adamları tarafından desteklenmiştir. Halk, kendi kültür ve inanç değerlerini Avrupa’dan üstün gördüğü için bu düşünce halkta fazla etkili olmamıştır. 1. Meşrutiyetle birlikte Jön Türkler, Batılılaşmayı savunmuş