Etiket: Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

Tanzimat Dönemi Edebiyatını Etkileyen Sosyal Yapı

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINI ETKİLEYEN SOSYAL YAPI Lale Devri ile başlayan, Tanzimat Fermanı’yla resmî özellik kazanan Batılılaşma hareketi, Türk sanat ve edebiyatında önemli değişimlerin başlamasını sağlamıştır. Tanzimat Dönemi edebiyatı, Batılı değerlerle halkı aydınlatmayı, değiştirmeyi amaçlarken dönemin sosyal yapısını yansıtmıştır. Diğer bir

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı

TANZİMAT DONEMİ TÜRK EDEBİYATI 0860 -1896) “Tanzimat edebiyatı” kavramı, siyasi Tanzimat Dönemi içinde daha sınırlı bir süreyi içine alır. Tanzimat Fermanı‘nın ilanı ile sosyal hayatta ve yönetim alanında Batılı manada değişimler olur. Yenileşme süreci, sanatta ve edebiyatta da kendisini göstermeye başlar.