Etiket: Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri

Murabba

MURABBA ♦ Dörder dizeli bentlerden oluşan nazım biçimidir. Sözlük anlamı “dört köşeli, dörtlü” demektir. Biçim bakımından halk şiirindeki koşmaya benzer. Bent sayısı genellikle 4-8 arasında değişir. Uyak düzeni aaaa / bbba / ccca … biçimindedir. Bazen İlk bendin ilk 3 dizesi

Rübai

Rübai nedir özellikleri nelerdir rubai örnekleri RUBAİ ♦ Dört dizeli tek bir bentten oluşan bir nazım biçimidir. ♦ Sözlük anlamı dörtlük demektir. ♦ Biçim olarak halk şiirindeki maniye benzer. ♦ Uyak düzeni a a x a biçimindedir. ♦ Kendine özgü