Etiket: Divan edebiyatı eserleri

Hüsn ü Aşk

Hüsn ü Aşk “Hüsn ü Aşk” adlı mesnevinin konusu kısaca şöyledir: Beni Muhabbet (Sevgi Oğulları) adlı bir kabilede aynı gün içinde iki çocuk doğar. Bunlardan kıza “Hüsn” oğlana da “Aşk” adını koyarlar. Hüsn ve Aşk büyüyünce Mekteb-i Edeb‘e giderler ve