Etiket: Edebiyatımızda İlkler

Tanzimat Döneminde İlk Roman ve Hikayeler

TANZİMAT DÖNEMİNDE İLK ROMAN VE ÖYKÜ ÖRNEKLERİ Tanzimat edebiyatında ilk roman, bir çeviridir. Yu­suf Kâmil Paşa’nın 1862’de Fransız yazar François Fenelon’dan yaptığı “Telemak” adlı çeviri ro­man, büyük ilgiyle karşılanmıştır. Victor Hugo’nun “Sefiller“i, 1862’de “Mağdurîn Hi­kâyesi” adıyla çevrilmiştir. 1864’te Daniel Defoe’nun