Etiket: Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Edebiyat – Tarih İlişkisi

Edebiyat, insan gerçekliğini yansıtır; insan gerçekliği ise toplumsal gerçeklik içinde var olur. Toplumsal gerçeklik edebiyatın malzemesi olduğu kadar tarihin de konusunu teşkil eder. Bu nedenle edebiyat ve tarih, birçok bakımdan birbirinden yararlanır.