Etiket: Tek Bentten Oluşan Nazım Biçimleri

Tuyuğ

TUYUĞ Dört dizeden oluşan ve rubaiye benzeyen bir nazım biçimidir. Rubaiden farkı aruzun 11’li hece kalıbına benzeyen fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılmasıdır. Tuyuğ maniden doğmuş, Türk edebiyatına özgü, milli bir nazım biçimidir. Daha çok, Azeri ve Çağatay edebiyatlarında XIV. ve

Rübai

Rübai nedir özellikleri nelerdir rubai örnekleri RUBAİ ♦ Dört dizeli tek bir bentten oluşan bir nazım biçimidir. ♦ Sözlük anlamı dörtlük demektir. ♦ Biçim olarak halk şiirindeki maniye benzer. ♦ Uyak düzeni a a x a biçimindedir. ♦ Kendine özgü