Beyaz Zambaklar Ülkesinde Sınav Soruları ve Cevapları

BEYAZ  ZAMBAKLAR  ÜLKESİNDE  (GRİGORY PETROV)

S.1. Petrov, hangi mesleği seçerse topluma daha faydalı olabileceğine inanıyordu?

S.2. Petrov’un sık sık gezdiği ülke hangisidir?

S.3.Finlandiya’yı asıl başarıya ulaştıran güç nedir?

S.4. Gazi Mustafa Kemal Atarürk, okuduğunuz kitabın ,özellikle ,hangi okullarda okutulmasını istemiştir?

S.5. Hangi bina çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır?

S.6. Devlet tiyatrosunun duvarlarında çatlakların meydana geldiği, mühendislerin onarımı sayesinde sağlam temellere yükseltildiği olay hangi şehirde gerçekleşmiştir?

S.7.Tolstoy’a göre olaylara yön veren ,renk ve can veren kimlerdir?

S.8. Başkalarına sevimsiz görünen Fin halkının yazara göre iki önemli özelliği nedir?

S.9.Yazara göre halkı kim aldatıp soyuyor?

S.10. Snelmana göre halk nasıl yaşıyor?

S.11.Mattemich’nin insanları yanına çekmek için uyguladığı yöntem nedir?

S.12. Yazara göre Finli sanatçılar hangi sanat dallarında başarılıdır?

S.13.Finlandiya” adını verdikleri heykel neyi simgeler?

S.14.Fin halkını küçük gören kimlerdir?

S.15. Fin halkı ,tercih sonucu,içte bağımsız olmak şartıyla hangi ülkenin egemenliği altına girdi?

S.16. Eskiden beri Fin halkı arasında çoğu zaman aşağılama yerine kullanılan kelime hangisidir?

S.17. Eski Yunan’da hangi filozof şehirleri dolaşarak kent meydanlarında halka ,hayatın güzelliğinden söz ediyordu?

S.18. “Finlandiya, her zaman Rusya ve İsveç tarafından işgal edilmek tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kuvvetli komşularına direnebilmesi için, kültür bakımından onlardan daha yüksek olması gerekir.”
Yukarıdaki sözleri kim söylemiştir?

S.19. Devletlerin tarihi ve milletlerin hayatı neye benzetilmiş?

S.20. Fin kültürünü yaratan halk öğretmeni  olan ve arkadaşlarıyla halk öğretmeni sıfatıyla çalışa çalışa bin bir bataklık memleketini Beyaz Zambaklar Memleketine, yani cennete çeviren kimdir?

S.21.  Kitabın son bölümümde anlatılan “Halk Doktoru”nun en büyük eseri nedir?

S.22. İsveç Devleti’nin Finlandiya’ya gönderdiği devlet memurlarının genel özelliklerinden üç tanesini yazınız.

S.23. “Devlet büyük bir ailedir. Onun fertleri sizin küçük kardeşlerinizdir. Aşağı tabakanın kusurları kısmen de yukarı tabakanın ihmalinden ileri gelmektedir.” kimin sözüdür?

S.24. Acımasız ve zalim bir hükümdarın sarayının duvarlarında ateşle yazılmış “Mane tekel fares” kelimeleri görülmüştür. Kimsenin anlayamadığı bu kelimeleri Bilge Danyal nasıl yorumlamıştır?

S.25.  Finler kendilerine Suom derler ve çok sevdikleri ülkelerine de Suomi adını verirler. Suomi ne anlama gelmektedir?

S.26. Fin kültürünü ortaya çıkaran halk öğretmeni şöhretini yakalayan, yetişmekte olan Fin aydınlarının en güzel örneği sayılan, ülkeyi Beyaz Zambaklar Ülkesi haline dönüştürmeyi başaran kimdir?

S.27. Halk okuluna, halk üniversitesine dönüştürülen yer neresidir?

S.28. “Değerli arkadaşlar! Görevinizin ne kadar ağır olduğunu biliyorum. Ücra köylerde ne denli zorluklarla çalıştığınızı ve gayretlerinizin halk tarafından layıkıyla takdir edilmediğini de biliyorum. Ekonomik şartlarımızın kötü olduğunun farkındayım. Ama ne yapalım? Şunu kesinlikle unutmayalım. Biz milleti uyandırmak için kalkıştığımız bu büyük yolun henüz başındayız. Ben sizleri fedakarlığa davet ediyorum. Her meslekte olduğu gibi sizin mesleğinizde de ilgisiz olanlar var. Mesleklerinin ne olduğunu kavrayamayanlar, mesleği terk edip başka meslek arasınlar.” Fin aydını seminerinde yukarıdaki parçada kimlere hitap etmiş olabilir?

S.29. “Finlandiya’da “Kuvvetli Bacak” isimli takım komşu ülkeler İsveçliler, Norveçliler, Danimarkalılarla karşılaşmalar yapıyordu.” Bu bilgiden hareketle Finlandiya’da gelişen spor dalı hangisidir?

S.30. Finlandiya’nın bütün sağlık kuruluşlarında okunan kitabın adı nedir?

S.31. Düşünün 1800’li yıllarda kültürü dahi olmayan bir ülke eğitimde dünyanın zirvesine yerleşiyor. Dünyanın birçok yerinden araştırmacılar, eğitim sistemlerini yerinde görmek için Finlandiya’yı ziyaret ediyor. İşte başarı budur.1800’li yıllarda Finlandiya’da yapılan bu çalışmalar olmasaydı belki de Finlandiya halen bataklıklar ülkesi olarak kalacaktı. İnandılar ve başardılar…

Finlandiya’da yapılan bu çalışmalar, ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan  ………………………………………….. faaliyetlerine ne kadar da çok benziyor. Şayet …………………………………………………  kapanmasa ve çağın gereklerine uygun bir dönüşüm ile çalışmalarına devam edebilseydi, şu an Güzel Anadolu’muz çok daha farklı bir yer olurdu.

Yukarıdaki boşluğa gelmesi  gereken  uygun ifadeyi yazınız.

Başarılar

Sizi seven öğretmeniniz 🙂

 

BEYAZ  ZAMBAKLAR  ÜLKESİNDE  CEVAPLAR (GRİGORY PETROV)

S.1. Petrov, hangi mesleği seçerse topluma daha faydalı olabileceğine inanıyordu?                 RAHİP

S.2. Petrov’un sık sık gezdiği ülke hangisidir?                                   FİNLANDİYA

S.3.Finlandiya’yı asıl başarıya ulaştıran güç nedir?     KURUMLARIN ORTAK ÇABASI,HALKIN EL ELE VERMESİ.

S.4. Gazi Mustafa Kemal Atarürk, okuduğunuz kitabın ,özellikle ,hangi okullarda okutulmasını istemiştir?

ASKERİ OKULLARDA

S.5. Hangi bina çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır?     MOSKOVA DEVLET  TİYATROSU BİNASI

S.6. Devlet tiyatrosunun duvarlarında çatlakların meydana geldiği, mühendislerin onarımı sayesinde sağlam temellere yükseltildiği olay hangi şehirde gerçekleşmiştir?       Moskova

S.7.Tolstoy’a göre olaylara yön veren ,renk ve can veren kimlerdir?  TEK TEK KİŞİLER DEĞİL HALK YIĞINLARIDIR

S.8. Başkalarına sevimsiz görünen Fin halkının yazara göre iki önemli özelliği nedir?

ÇALIŞKAN VE SAKİN OLMALARI

S.9.Yazara göre halkı kim aldatıp soyuyor?     POLİTİKACILAR

S.10. Snelmana göre halk nasıl yaşıyor?   MİLYONLARCA HALK HAYVANLAR GİBİ YAŞIYOR

S.11.Mattemich’nin insanları yanına çekmek için uyguladığı yöntem nedir?      RÜŞVET

S.12. Yazara göre Finli sanatçılar hangi sanat dallarında başarılıdır?  RESİM ,HEYKEL

S.13.Ffinlandiya” adını verdikleri heykel neyi simgeler?  GENÇ,GÜÇLÜ VE UZUN BOYLU BİR FİN KADININI

S.14.Fin halkını küçük gören kimlerdir?  İSVEÇLİLER

S.15. Fin halkı ,tercih sonucu,içte bağımsız olmak şartıyla hangi ülkenin egemenliği altına girdi?   RUSYA

S.16. Eskiden beri Fin halkı arasında çoğu zaman aşağılama yerine kullanılan kelime hangisidir?   KIŞLA

S.17. Eski Yunan’da hangi filozof şehirleri dolaşarak kent meydanlarında halka ,hayatın güzelliğinden söz ediyordu?         SOKRATES

S.18. “Finlandiya, her zaman Rusya ve İsveç tarafından işgal edilmek tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kuvvetli komşularına direnebilmesi için, kültür bakımından onlardan daha yüksek olması gerekir.”
Yukarıdaki sözleri kim söylemiştir?     SNELMAN

S.19. Devletlerin tarihi ve milletlerin hayatı neye benzetilmiş?   MOSKOVA’DAKİ DEVLET TİYATROSUNUN BİNASINA BENZER.

S.20. Fin kültürünü yaratan halk öğretmeni  olan ve arkadaşlarıyla halk öğretmeni sıfatıyla çalışa çalışa bin bir bataklık memleketini Beyaz Zambaklar Memleketine, yani cennete çeviren kimdir?       SNELMAN

S.21. Kitabın son bölümde anlatılan “Halk Doktoru”nun en büyük eseri nedir?

S.22.  İsveç Devleti’nin Finlandiya’ya gönderdiği devlet memurlarının genel özelliklerinden üç tanesini yazınız.

 

*Çoğu ortaokulun ikinci veya üçüncü sınıfından çıkmış  yalancı, cahil ve ahlâkça düşkün

*Ekseri zamanlarını dairelerinde ve kalemlerinde değil, pahalı meyhanelerde ve eğlence yerlerinde geçirirlerdi.

* Bu memurlar çalışmak istemezler ve esasen çalışmasını bilmezlerdi.

* İşlere akılları ermiyordu.

*Görevlerine karşı ne kadar ihmalci iseler, ahaliye karşı da, o kadar cakalı ve çalımlı idiler.

*Vazife başına geç gelirler, erken giderlerdi.

*Vazife saatlerinde kahve ve sigara içerler,  gazete okurlar, veyahut dostlarıyla konuşurlar veya tartışırlardı.

*Bir iş için kendilerine baş vuranları saatlerce bekletirler.

S.23. “Devlet büyük bir ailedir. Onun fertleri sizin küçük kardeşlerinizdir. Aşağı tabakanın kusurları kısmen de yukarı tabakanın ihmalinden ileri gelmektedir.” kimin sözüdür?

KÖYLÜLERİN YAŞAMINI İYİLEŞTİREN KIVILCIMI YAKAN DOKTORUN

S.24. Acımasız ve zalim bir hükümdarın sarayının duvarlarında ateşle yazılmış “Mane tekel fares” kelimeleri görülmüştür. Kimsenin anlayamadığı bu kelimeleri Bilge Danyal nasıl yorumlamıştır?

BU ATEŞTEN YAZILAR, KORKUNÇ BİR ŞEYİN VUKUA GELECEĞİNİ HABER VERİYOR. BUNLARIN ANLAMI ŞUDUR Kİ, ESKİ DEVLET ARTIK HAYATÎ KUVVETİNİ KAYBETMİŞTİR. ÖNÜNE GEÇİLEMEYECEK BİR SURETTE YIKILMAK ZORUNDADIR.

S.25.  Finler kendilerine Suom derler ve çok sevdikleri ülkelerine de Suomi adını verirler. Suomi ne anlama gelmektedir?    BATAKLIK ARAZİ

S.26. Fin kültürünü ortaya çıkaran halk öğretmeni şöhretini yakalayan, yetişmekte olan Fin aydınlarının en güzel örneği sayılan, ülkeyi Beyaz Zambaklar Ülkesi haline dönüştürmeyi başaran kimdir?    SNELMAN

S.27. Halk okuluna, halk üniversitesine dönüştürülen yer neresidir?    KIŞLA

S.28. “Değerli arkadaşlar! Görevinizin ne kadar ağır olduğunu biliyorum. Ücra köylerde ne denli zorluklarla çalıştığınızı ve gayretlerinizin halk tarafından layıkıyla takdir edilmediğini de biliyorum. Ekonomik şartlarımızın kötü olduğunun farkındayım. Ama ne yapalım? Şunu kesinlikle unutmayalım. Biz milleti uyandırmak için kalkıştığımız bu büyük yolun henüz başındayız. Ben sizleri fedakarlığa davet ediyorum. Her meslekte olduğu gibi sizin mesleğinizde de ilgisiz olanlar var. Mesleklerinin ne olduğunu kavrayamayanlar, mesleği terk edip başka meslek arasınlar.” Fin aydını seminerinde yukarıdaki parçada kimlere hitap etmiş olabilir?      ÖĞRETMENLERE

S.29. “Finlandiya’da “Kuvvetli Bacak” isimli takım komşu ülkeler İsveçliler, Norveçliler, Danimarkalılarla karşılaşmalar yapıyordu.” Bu bilgiden hareketle Finlandiya’da gelişen spor dalı hangisidir?       FUTBOL

S.30. Finlandiya’nın bütün sağlık kuruluşlarında okunan kitabın adı nedir?

BİR KÖY DOKTORUNUN HATIRALARI

S.31. Düşünün 1800’li yıllarda kültürü dahi olmayan bir ülke eğitimde dünyanın zirvesine yerleşiyor. Dünyanın birçok yerinden araştırmacılar, eğitim sistemlerini yerinde görmek için Finlandiya’yı ziyaret ediyor. İşte başarı budur.1800’li yıllarda Finlandiya’da yapılan bu çalışmalar olmasaydı belki de Finlandiya halen bataklıklar ülkesi olarak kalacaktı. İnandılar ve başardılar…

Finlandiya’da yapılan bu çalışmalar, ülkemizde Cumhuriyetin ilk yıllarında açılan  KÖY ENSTİTÜLERİNİN faaliyetlerine ne kadar da çok benziyor. Şayet KÖY ENSTİTÜLERİ kapanmasa ve çağın gereklerine uygun bir dönüşüm ile çalışmalarına devam edebilseydi, şu an Güzel Anadolu’muz çok daha farklı bir yer olurdu.

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken  uygun ifadeyi yazınız.

Başarılar

Sizi seven öğretmeniniz.