Birleşik Sözcükler

Birleşik Sözcükler:

Birden çok sözcüğün yeni bir kavramı karşılamak üzere bir araya gelip kalıplaşarak oluşturdu­ğu sözcüklerdir. Birleşik sözcüklerin çoğu bitişik yazılır. Ayrı yazılanları da vardır.

Anıt-kabir, kel-oğlan, Eski-şehir, kız-kuiesi,…

HATIRLATMA

Sözcüğün birleşik yazılabilmesi için beş olaydan birinin gerçekleşmesi gerektiği yazım kuralları bölümünde anlatılmıştır, (anlam kayması, ses olayı, tür kayması anlam belirsizliği, özel kurallı birleşik eylemler)

Birleşik Sözcüklerin Özellikleri:

  • Ad tamlaması biçiminde oluşabilirler:

buzdolabı, aslanağzı, hanımeli…

  • Sıfat tamlaması biçiminde oluşabilirler:

karabiber, Eskişehir, alabalık…

  • Yansıma sözcüklerin birleşmesiyle oluşabilirler:

çıtçıt, gırgır, dırdır, civciv…

  • İki addan oluşabilirler:

babaanne, kuzeydoğu, anneanne…

  • Cümle değerinde oluşabilirler:

imambayıldı, gecekondu, saçkıran…

  •  Birleşik sıfat biçiminde olabilirler:

soğukkanlı (adam), açgözlü (genç)…

  • İki eylem aralarına ünlü alarak birleşebilir:

yazabil-, düşeyaz-, gidedur-…

  • Ses olayı nedeniyle bileşebilirler:

hallet-, affet-, keşfet-…

  • Anlam kayması yoluyla oluşabilirler:

vazgeç-, Öngör-, birçok, birkaç…

İPUCU

Kaynaştırma harfleri yapım ya da çekim eki değildir, yalnızca kaynaştırma görevi üstlenir:

karşı-y-a, İki-ş-er, oda-n-ın, kapı-s-ı…

HATIRLATMA

Sözcük bir yapım eki almışsa (dal-gın) kökten, birden çok yapım eki almışsa (dal-gın-lık) gövdeden türemiş olur.