Kategori: Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Güzel Sanatların Sınıflandırılması

Güzel sanatlar çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Sanat eseri üretmede kullanılan malzemenin dikkate alındığı geleneksel sınıflandırmada güzel sanatlar üç âna başlık altında incelenir: Görsel (plastik) sanatlar, işitsel (fonetik) sanatlar ve dramatik (ritmik) sanatlar. GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI (GELENEKSEL YÖNTEM) Görsel (plastik) sanatlar, maddeye

Sanatçı Kimdir

Sanatçı Kimdir, Kime Denir? ♦ Sanat olgusunun kaynağında öncelikle “sanatçı” ya da “sanatkâr” dediğimiz insan vardır. Bir toplum içinde yaşayan, toplumsal bir varlık olan bu insanı sanatçı yapan da kişiliğidir. Onu diğer insanlardan farklı kılan ona sanatçı kimliğini kazandıran bu

Sanat Nedir?

Sanat Nedir? “Sanat” Sözcüğünün Sözlük Anlamı ♦ Sözlük anlamı “ustalık, hüner, marifet“olan “sanat” sözcüğü, “bir işi güzel biçimde yapmak” anlamına gelen Arapça “sun”‘ sözcüğünden türetilmiştir. ♦ Arapların başlangıçta “insanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan iş” anlamında “sanaat” biçiminde kullandıkları