Kategori: Güzel Sanatlar ve Edebiyat

Edebiyat ve Sanat ile İlgili Görüşler

1. Sanat, duyularla algılanabilenleri ‘(fenomenleri, görüngüleri) yansıtır: Bu tespit, büyük ölçüde Sokrates (MÖ 470-339) ve Platon’un (MÖ 427-347) görüşlerine dayanır, İslâm düşüncesiyle, özellikle de tasavvuf anlayışıyla birçok açıdan paralellik gösteren görüşler ileri süren bu düşünürler; insandan bağımsız, mükemmel bir gerçekliğin var

Edebi Metin

Edebiyat (yazın) sanatından yararlanılarak oluşturulan metinlere edebî (yazınsal) metin denir. Edebî metinlerde kelime, cümle ve mısraların önemli bir bölümü, günlük dildeki anlamlarından sıyrılarak yan anlam değeri kazanır. Bu tür metinlerde; sezdirme, hissettirme, çağrıştırma ön planda tutulur; dilin şiirsel işlevinden yararlanılır,

Atatürkün Sanatla İlgili Sözleri

Değerli ziyaretçilerimiz, Atatürk, bilindiği gibi sanata, edebiyata büyük önem vermiştir. Bu önem farklı zaman ve mekanlarda gerçekleştirdiği konuşmalarda ve eserlerinde açıkça görülür. Aşağıda bazı sözleri derlenmiştir. İnsanlarda birtakım ince, yüksek ve temiz duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o