Kategori: Tarih

Atatürk İlke ve İnkılapları

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI Atatürk ilkeleri çağdaşlaşmayı esas alan düşüncelerdir. Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Bu ilkeler Atatürk’ün millî devlet, tam bağımsızlık, millî egemenlik ve çağdaşlaşma hedefinden kaynaklanmış; ülke halkının sorunlarına gerçekçi çözümler getirebilmek, çağdaşlaşma yönünde köklü değişiklikler yapabilmek amacıyla oluşturulmuştur.