Gazetecilik Terimleri

asparagas haber: Doğru olmayan, yalan, uydurma haber.

basın: 1. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat.
2. Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü.
basın bildirisi: Basın yayın organlarına bilgi vermek amacıyla yetkili kurum veya kişiler tarafından hazırlanmış yazılı açıklama.

basın özeti: 1. Belli bir tarihte çeşitli gazetelerde yer alan günün önemli haberlerinin bir başka basın kuruluşu tarafından hazırlanan özeti.
2. Çeşitli kuruluşların belli bir konuda hazırladıkları rapor veya bilgilerin bası¬na dağıtılmak üzere oluşturulan özeti.

basın özgürlüğü: Görüş ve düşünceleri basın ve yayın yoluyla açıklayabilme ve yayabilme hakkı.

basın toplantısı: Yetkili bir kimsenin, bir veya birden fazla konu üzerinde açıklamada bulunmak için kitle iletişim araçlarında görevli kimselerle yaptığı toplantı.

basın yasağı: Basın yayın organlarının bir konu hakkında yayın yapmasını kısıtlayıp engelleme.

de kroşe:Yan sütunlara taşan yazı, başlık ya da resim.

demarkaj: Bir haberi ve yazıyı yeniden yazmak.

devam başlığı: Birinci sayfadan verilen haber başlıklarının devam (mabat) sayfalarında daha küçük puntolarla yazılmış şekli.

haber atlatmak: Bir haberi rakip medya kuruluşlarından önce yayımlamak.

haber bülteni:Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla yayımladıkları kısa metin.

spot: Haber metninden biraz daha büyük harfli puntolarla dizilen, haber içindeki özellikleri vurgulamak, ana ayrıntıları başlık kompozisyonu içerisinde sergilemek için kullanılan, genellikle sıralamada başlıktan sonra yer alan haber