Karabibik Özeti

Nabizade Nazım’ın 1890’da yayımladığı ve roman diye sunduğu “Karabibik”, birçok eleştirmence uzun hikâye sayılır. Eserin herkesçe kabul edilen özelliği ise Türk edebiyatında köy yaşamını konu alan ilk roman ya da hikâye olmasıdır. Realizmin bütün koşulları göz önünde bulundurularak yazılan eser aslında bu akımın başarılı ilk örneğidir. Yazar, kişiliğini titizlikle gizlemiş, kişilerin konuşmalarında köylülerin dilini olduğu gibi vermiş, köy yaşamını gerçeğe uygun olarak yansıtmıştır.

Karabibik Özeti:

Olay Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Beymelik köyünde geçer. Karabibik, babadan kalma tarlasını elinden almaya çalışan Yosturoğlu ile kavgalıdır. Küçük tarlasını sürmek için her yıl İmam’ın öküzlerini kiralamaktadır. En büyük hayali anası küçükken ölmüş, otuzunu geçkin kızı Huri’yi imam’ın kaynı İsmail’e vermek ve öküzleri bedava kullanmaktır. Ancak Sarı  İsmail’den umduğunu bulamaz. Bunun üzerine Rum tüccardan yüksek faizle borç alarak bir çift öküz edinir. Bu arada kavgalı olduğu Yosturoğlu’nun yeğeni Hüseyin, kızını ister. Kızını evlendirince bozulan sağlığına rağmen çok mutlu olur.