Karagöz – Hacivat Oyunu (Örnek Metni)

Hacivat — Hay köftehor hay! Hani “Mektep gör­düm, mektebe başladım.” dedin. Mektep gören bu şekilde mi olur?

Karagöz —Ayol, ben mektebe başladım; fakat mek­tep yapılırken rençperlik ile başladım çok çalıştım, ır­gat başı olmak bir türlü  kısmet olmadı.

Hacivat    — Ya! “Mürekkep yaladım.” dedin?

Karagöz — Yaladım ama, bizim oğlanın hokkası odaya döküldü, hatunun korkusundan tahta temizlen­sin diye yerden mürekkebi yaladım.

Hacivat   — “Elif yuttum.” dedin?

Karagöz — Pis boğazlık; çakal eriği imiş, acele ile yuttum, çekirdeği gırtlağımda kaldı, az daha boğulu­yordum.

Hacivat   — Hani canım “Kâğıt karaladım.” dedin?

Karagöz — Geçen kış odanın penceresinin camı kı­rıldı, biz de kâğıt yapıştırdık; bizim oğlan ona musal­lat olmuş, onunla oynuyor; ben de kızdım, paraladım.

Hacivat — Sen adetâ terbiyesizlik ediyorsun. “Fârisî gördüm.” dedin?

Karagöz — Onu komşunun bahçesinde gördüm, sen de görsen ağzının suyu akar.

Hacivat   — Ne söylüyorsun, canım?

Karagöz — Kayısı be, kayısı!

Hacivat    — Hani “Binâ’ya çıktım” dedin?

Karagöz — Binaya rençperlik ettiğim tarihte om­zumda çamur teknesiyle çıktım.

Hacivat   — Maksûd gördün mü?

Karagöz — Maksud’u görmedim, Hamparsum’la görüştük.

Hacivat — “Mantık bilirim.” diyorsun; mantık neden bahseder, nasıl şeydir bakalım?

Karagöz — Efendim, mantı, mide fesadından bah­seder. Yufkayı bol yağda kızartırsın, üzerine kıyma, üstüne de yoğurdu dökersin, geçersin başına; senin elini bağlamalı, benim dahi ayağımı; sahana kaşığı çal ha çal!

Hacivat — Sahanı başına geçsin! Fârisîden Tâlim-i Fârisi?

Karagöz — Bizim komşudur nalıncının karısı.

Hacivat   — Tuhfe-i Vehbi?

Karagöz — O ahbabımdır, Turşucu Vehbi.

Hacivat — Karagöz, sen aklını mı bozdun? Pend-i Attâr?

Karagöz  — Orada onunla konuştuk.

Hacivat   — Kiminle birader?

Karagöz  — Pendik’teki aktarla.

Hacivat   — Gülistan?

Karagöz  — Bir kadının sırtında gördüm.

Hacivat    — Neyi Karagöz?

Karagöz  — Güllü fistan.

Hacivat   — Hafız Divanı?

Karagöz  — Onu kovdum.

Hacivat   — Kimi?

Karagöz  —Hırsız Yuvan’ı.

Hacivat  — Seni maymun seni! Seni cahil musibet! “Hiçbir şey bilmem.” desen ne olur?

Ayrıca bk.  Karagöz Hacivat ve  Karagöz

Bilinmeyen Kelimeler:

bînâya çıkmak: Dil bilgisinde fiil konusuna geçmek, fiilleri çatı bakımından incelemeye başlamak.

Gülistan: İranlı şair Sadi’nin eseri.

Hafız: İranlı bir şair.

Maksûd: Arapça dil bilgisi kitabı.

Pend-i Attar: iranlı Feridüttin Attar’ın eseri.

talim-i Farisî: Farsça dersleri.

Tuhfe-i Vehbî: Sümbülzade Vehbi’nin hazırladığı Farsça – Türkçe sözlük.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.