Köy Seyirlik Oyunları

KÖY SEYİRLİK OYUNU

♦ Geleneksel tiyatronun kökü çok eskilere giden koludur. Köylü tiyatrosu da diyebileceğimiz bu geleneğin ritüelden (âdet haline gelmiş törensel davranışlar) kaynaklandığı bilinmektedir.Bu nedenle köy oyunlarında belli sözler belli biçimlerde söylenir. Oyunun çerçevesi de kalıplaştığından uzatılması ya da kısaltılması söz konusu değildir. Ancak günümüzde birçok köy oyununun ritüel işlevinin unutulmuş olması, bu oyunların otantik yapısını değiştirmiş, bu oyunların içine birçok yeni öge girmiştir.

♦ Halk tiyatrosunun genel özelliği olan doğaçlamaya köy oyunlarında da yer verilir.

♦ Günümüzde iletişim olanaklarının artmış olması, köy-kent farklılığın azalması, köyde yaşayan insanların yaşam tarzlarının değişmesi seyirlik köy oyunlarını görme şansını epeyce azaltmıştır.

♦ Seyirlik köy oyunları yapı bakımından daha ilkeldir. Olaylar dizisinde mantıksal zincir çok zayıftır. Bir bakıma yapıdan yoksun bir etkinliktir.

♦ Köy oyunlarında ölüp dirilme, kız kaçırma konuları başta olmak üzere karı-koca geçimsizliği, kaynana-gelin ilişkisi, evde kalmış kız, şehre ya da hacca gitme gibi konular ele alınmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir