Sayıların Yazılışı

1. Sayılar yazı içerisinde yazıyla yazılır. Ancak saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır:

 • bin yıldan beri
 • üç kardeş
 • haftanın ikinci günü
 • üç ayda bir
 • 18.30’da
 • 11.45’te
 • 35 kilogram
 • 250 kilometre
 • 12 metre kumaş
 • 3.450.000 kişi

2. Birden fazla kerimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:

 • üç yüz altmış beş  
 • iki yüz

3. Para ile ilgili işlem ve senet, çek vb. ticarî belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır:

 • yediyüzelliTL
 • otuzbeşKr

4. Sıra sayıları yazıyla da rakam ile de gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi halinde ya rakamdan sonra nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Noktayla ekin bir arada kullanılması yazım yanlışına sebep olur:

 • 5. (doğru)
 • 5’inci (doğru)
 • beşinci (doğru)
 • 5.’inci (Yanlış)
 • 5.inci (Yanlış)

5. Rakamlara gelen eklerde sayının son harfi esas alınır:

 • 7’inci (yediinci) (Yanlış) 
 • 8’nci (sekiznci) (Yanlış) 
 • 7’nci (yedinci) (doğru)
 • 8’inci (sekizinci)  (doğru)

5. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:

 • 3’er değil üçer
 • 50’şer değil ellişer