Etiket: 13. yüzyıl sanatçıları

Yunus Emre

YUNUS EMRE ♦ Türk edebiyatının en ünlü sufî şairidir. ♦ Anadolu’da yarı göçebe bir Türkmen boyu içinde yaşadığı, sıradan bir medrese öğrenimi gördüğü, Melâmetî-Kalenderî şeyhi Baba Tapduk (Emre)’ un etkisiyle medrese kültüründen sıyrılıp ilahi aşk yoluna girdiği, fazla bilinmeyen hayatı