Kategori: Biyografi

Fuat Köprülü

Fuat Köprülü Hayatı, Biyografisi 31 Mayıs 1935 tarihinde  yapılan seçimlerde Kars milletvekili seçilmiştir. 1943 yılına kadar hem milletvekilliğine hem de İstanbul ve Ankara Üniversitelerindeki vazifelerini sürdürmüştür. Siyasî kitapları ve yazıları nedeniyle CHP’den ihraç edilmiş; 7 Ocak 1946 tarihinde  Celal Bayar,

Faruk Nafiz Çamlıbel

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL HAYATI BİYOGRAFİSİ 1898’de İstanbul’da doğan Faruk Nafiz Çamlıbel, ilk ve orta öğreniminden sonra dört yıl boyunca Tıp Fakültesine devam etmiş, ardından şiire olan merakı yüzünden tıp eğitimini yarım bırakmıştır. Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan, yazdığı bu şiirleri çeşitli

Ahmet Şuayp

Ahmet Şuayp Hayatı Biyografisi Ahmet Şuayp, 1876 tarihinde İstanbul’da doğdu. Daha bebekken babasını kaybetti, ilk eğitimini Fatih Rüştiyesi (ortaokul)’nde yaptı. Vefa idadisi (lise)’nde ve Mekteb-i Hukuk’ta okudu. Sonradan Sadrazam olan Hakkı Pâşa’nın muavini olarak idare ve devletler hukuku dersleri okuttu.

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy Hayatı Mehmet Akif Ersoy, 1873’te İstanbul’da doğmuştur. Babası, Fatih Camisi medrese hocalarından Tahir Efendi’dir. Akif, ortaöğrenimini “Fatih Merkez Rüştiyesi’nde ve “Mekteb-i Mülkiye İdadisi”nde tamamlamıştır. Diğer taraftan da Fatih Camisi’ndeki derslere giderek Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Ortaöğrenimini tamamladıktan

Nabizade Nazım

Nabizade Nazım Hayatı Biyografisi (1862 -1893) İstanbul’da doğan Nabizade Nazım; Mühendishane-i Berrî-i Hümayun idadisi’nde (topçu subayı yetiştiren okul) okumuş ve kurmay yüzbaşı olarak hayata atılmıştır. Askerî öğretmenlik yapmış, iki yıl Suriye’de bulunmuş ve İstanbul’a döndükten sonra genç yaşında kemik vereminden

Şemsettin Sami

Şemsettin Sami Hayatı ve Edebi Kişiliği ► Şemsettin Sami, Tanzimat Döneminde kendi gayretleriyle yetişen çok yönlü bir sanatçıdır. Yazı hayatına gazeteci olarak atılmış, çevirileri ile dikkatleri üzerinde toplamış, roman ve tiyatro denemeleri ile tanınmıştır ancak bunların ötesinde sözlük, ansiklopedi ve dil

Füruzan

FÜRUZAN (1935-…) Asıl ismi Feruze Selçuk’tur. İstanbul’da dünyaya geldi. Yalnızca ilkokul eğitimi görebildi. Kendi kendini yetiştirdi. Kısa bir süre Küçük Sahnede tiyatro oyunculuğu yaptı. 1958 senesinde karikatürist Turhan Selçuk ile hayatını birleştirdi. İlk hikayesi 1956 yılında Seçilmiş Hikâyeler dergisinde basıldı.

Süreyya Berfe

SÜREYYA BERFE (1943 -…) İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl ismi Hikmet Süreyya Kanıpak’tır. 1960 yılında Çanakkale Lisesini bitirdi iki yıl istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 4 yıl ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. Askerliğini yedek subay öğretmen olarak yaptı. Arkın