Kategori: Biyografi

Fuat Köprülü

31 Mayıs 1935 tarihinde  yapılan seçimlerde Kars milletvekili seçilmiştir. 1943 yılına kadar hem milletvekilliğine hem de İstanbul ve Ankara Üniversitelerindeki vazifelerini sürdürmüştür. Siyasî kitapları ve yazıları nedeniyle CHP’den ihraç edilmiş; 7 Ocak 1946 tarihinde  Celal Bayar, Adnan Menderes ve Refik

Faruk Nafiz Çamlıbel

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL: 1898’de İstanbul’da doğan Faruk Nafiz Çamlıbel, ilk ve orta öğreniminden sonra dört yıl boyunca Tıp Fakültesine devam etmiş, ardından şiire olan merakı yüzünden tıp eğitimini yarım bırakmıştır. Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan, yazdığı bu şiirleri çeşitli dergilerde yayımlayarak

Ahmet Şuayp

Ahmet Şuayp HAYATI Ahmet Şuayp, 1876 tarihinde İstanbul’da doğdu. Daha bebekken babasını kaybetti, ilk eğitimini Fatih Rüştiyesi (ortaokul)’nde yaptı. Vefa idadisi (lise)’nde ve Mekteb-i Hukuk’ta okudu. Sonradan Sadrazam olan Hakkı Pâşa’nın muavini olarak idare ve devletler hukuku dersleri okuttu. 1908’den

Mehmet Akif Ersoy

MEHMET AKİF ERSOY HAYATI: Mehmet Akif Ersoy, 1873’te İstanbul’da doğmuştur. Babası, Fatih Camisi medrese hocalarından Tahir Efendi’dir. Akif, ortaöğrenimini “Fatih Merkez Rüştiyesi’nde ve “Mekteb-i Mülkiye İdadisi”nde tamamlamıştır. Diğer taraftan da Fatih Camisi’ndeki derslere giderek Arapça ve Farsça öğrenmiştir. Ortaöğrenimini tamamladıktan

Nabizade Nazım

NABİZADE NAZIM (1862 -1893) İstanbul’da doğan Nabizade Nazım; Mühendishane-i Berrî-i Hümayun idadisi’nde (topçu subayı yetiştiren okul) okumuş ve kurmay yüzbaşı olarak hayata atılmıştır. Askerî öğretmenlik yapmış, iki yıl Suriye’de bulunmuş ve İstanbul’a döndükten sonra genç yaşında kemik vereminden ölmüştür. Edebî

Şemsettin Sami

► Şemsettin Sami, Tanzimat Döneminde kendi gayretleriyle yetişen çok yönlü bir sanatçıdır. Yazı hayatına gazeteci olarak atılmış, çevirileri ile dikkatleri üzerinde toplamış, roman ve tiyatro denemeleri ile tanınmıştır ancak bunların ötesinde sözlük, ansiklopedi ve dil üzerindeki çalışmaları ile Türk kültürüne önemli

Füruzan

FURUZAN(1935-…) Asıl ismi Feruze Selçuk’tur. İstanbul’da dünyaya geldi. Yalnızca ilkokul eğitimi görebildi. Kendi kendini yetiştirdi. Kısa bir süre Küçük Sahnede tiyatro oyunculuğu yaptı. 1958 senesinde karikatürist Turhan Selçuk ile hayatını birleştirdi. İlk hikayesi 1956 yılında Seçilmiş Hikâyeler dergisinde basıldı. 1964-1972

Süreyya Berfe

SÜREYYA BERFE (1943 -…) İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl ismi Hikmet Süreyya Kanıpak’tır. 1960 yılında Çanakkale Lisesini bitirdi iki yıl istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 4 yıl ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. Askerliğini yedek subay öğretmen olarak yaptı. Arkın

Ataol Behramoğlu

ATAOL BEHRAMOGLU (1Ş42 – …) İstanbul Çatalca’da dünyaya geldi: İlköğrenimini Çankırı’da yaptı. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Bir partinin ilk örgütlenme çalışmaları ile beraber sahipliğini üstlendiği “Dönüşüm” dergisinin kuruluş

Fazıl Hüsnü Dağlarca

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA (1914 – 2008) Sanatçı, İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Süvari Yarbay Hasan Hüsnü Bey’in oğludur, ilkokulu  Konya, Kayseri, Adana ve Kozan’da; ortaokulu Tarsus ve Adana’da okudu. Kuleli Askeri Lisesi (1933), Harp Okulundan (1935) mezun oldu. Piyade subaylığı ile