Etiket: 16. Yüzyıl Halk Şairleri

Köroğlu

KÖROĞLU (16. YÜZYIL): ♦ On altıncı yüzyılın sonlarına doğru, Kafkaslardan Rumeli’ye kadar, ünü bütün Osmanlı ülkesine yayılan bir saz şairidir. ♦ Şiirlerini dolduran samimi eda, coşkun lirizm, Celali isyanları döneminin eğilimlerine uygun kahramanlık ruhu, onun eserlerini yüzyıllarca yaşatmış ve tarihi