Etiket: Birden Çok Bentle Kurulan Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri

Şarkı Nazım Biçimi

ŞARKI ♦ Dörder dizelik bentlerden oluşan, biçim bakımından murabbaya benzeyen bir nazım biçimidir. ♦ Uyak düzeni aAaA – bbbA biçimindedir. ♦ Bestelenmek için yazılır. ♦ Türklerin edebiyata kazandırdığı bu nazım biçimi, halk şiirindeki türkünün etkisiyle doğmuştur. Bent sayısı azdır (2-5).

Murabba

MURABBA ♦ Dörder dizeli bentlerden oluşan nazım biçimidir. Sözlük anlamı “dört köşeli, dörtlü” demektir. Biçim bakımından halk şiirindeki koşmaya benzer. Bent sayısı genellikle 4-8 arasında değişir. Uyak düzeni aaaa / bbba / ccca … biçimindedir. Bazen İlk bendin ilk 3 dizesi