Etiket: nazım türleri

İlahi

İLAHİ ♦ Allah’ı övmek ve ona karşı duyulan aşkı ifade etmek, ona yaklaşmak için söylenen lirik şiirlerdir. ♦ Belli bir makamla söylenir. ♦ Çoğunlukla hece ölçüsünün 7-8’li kalıbıyla yazılır. Aruzla söylenen ilahiler de mevcuttur. ♦ Uyak şeması , dörtlüklerle söylenenlerde