Etiket: Osmanlıda Yenileşme Hareketleri

Batıcılık

Batıcılık:  Bu düşünce akımının kaynağı, ıslahat hareketlerinin başlangıcına dayanır. Batılılaşma hareketi, ilk palanda devlet adamları tarafından desteklenmiştir. Halk, kendi kültür ve inanç değerlerini Avrupa’dan üstün gördüğü için bu düşünce halkta fazla etkili olmamıştır. 1. Meşrutiyetle birlikte Jön Türkler, Batılılaşmayı savunmuş

Tanzimat Dönemi Edebiyatını Etkileyen Sosyal Yapı

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINI ETKİLEYEN SOSYAL YAPI Lale Devri ile başlayan, Tanzimat Fermanı’yla resmî özellik kazanan Batılılaşma hareketi, Türk sanat ve edebiyatında önemli değişimlerin başlamasını sağlamıştır. Tanzimat Dönemi edebiyatı, Batılı değerlerle halkı aydınlatmayı, değiştirmeyi amaçlarken dönemin sosyal yapısını yansıtmıştır. Diğer bir

Türk Kültürü ile Batı Kültürü Arasındaki Etkileşim

TÜRK KÜLTÜRÜ İLE BATI KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ ETKİLEŞİM Türk kültür dünyasının Avrupa ile karşılaşması XIX. yüzyılın yarattığı bir durum değildir. Batı ile ilişkilerimiz çok eskiye dayanır. Ticaret hayatı, Batılı seyyahların Doğu’nun büyülü dünyasını tanıma istekleri ile Doğu’ya seyahatler düzenlemeleri ve en