Etiket: Tanzimat edebiyatını etkileyen faktörler

Tanzimat Dönemi Edebiyatını Etkileyen Kültürel Yapı

TANZİMAT DÖNENİ EDEBİYATINI ETKİLEYEN KÜLTÜREL YAPI Osmanlı, çok uluslu ve kültürlü bir devlettir. Müslüman halkın dışında, gayrimüslim tebaanın oluşturduğu azınlıklar, Osmanlı Devleti’nin içinde her dönemde bulunmuştur. Azınlıklar, tarihin her döneminde kendi kültürel kimliklerini korumuşlar ve bu konuda hiçbir zaman herhangi

Tanzimat Dönemi Edebiyatını Etkileyen Siyasi Yapı

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINI ETKİLEYEN SİYASİ YAPI XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti, dışarıda ve içeride (devletin kendi valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa‘ya bile söz geçirememesi vb.) başarısız olmuş ve buna bağlı olarak sarsıntılar geçirmeye başlamıştır; bu durumunu kurtarmak için (ordudan başlayarak)

Tanzimat Dönemi Edebiyatını Etkileyen Sosyal Yapı

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINI ETKİLEYEN SOSYAL YAPI Lale Devri ile başlayan, Tanzimat Fermanı’yla resmî özellik kazanan Batılılaşma hareketi, Türk sanat ve edebiyatında önemli değişimlerin başlamasını sağlamıştır. Tanzimat Dönemi edebiyatı, Batılı değerlerle halkı aydınlatmayı, değiştirmeyi amaçlarken dönemin sosyal yapısını yansıtmıştır. Diğer bir