Tanzimat Dönemi Edebiyatını Etkileyen Kültürel Yapı

Tanzimat Dönemi Edebiyatını Etkileyen Kültürel Yapı

TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATINI ETKİLEYEN KÜLTÜREL YAPI

Osmanlı, çok uluslu ve kültürlü bir devlettir. Müslüman halkın dışında, gayrimüslim tebaanın oluşturduğu azınlıklar, Osmanlı Devleti’nin içinde her dönemde bulunmuştur. Azınlıklar, tarihin her döneminde kendi kültürel kimliklerini korumuşlar ve bu konuda hiçbir zaman herhangi bir baskıya maruz kalmamışlardır ancak Osmanlı’nın son zamanlarında devletin zayıflamasını fırsat bilen dış güçler, azınlıklar meselesini gündeme getirerek onlara bazı hakların verilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Azınlık grupları da buna çanak tutarak kendileri için bazı haklar talep etmişlerdir. Tanzimat Fermanı ilan edilince azınlıklar kendilerine verilmesini arzu ettikleri bazı haklara kavuşmuş oldular.

Tanzimat Döneminde Müslüman halk içerisinde de farklı uluslar bulunmaktadır. Bu bağlamda Tanzimat edebiyatının oluşmasında, Türk – İslam kültürü dışında Arap ve Fars kültürü de etkili olmuştur. Batılı gibi yaşayan azınlıklar ise Tanzimat edebiyatını etkileyen en önemli kültürel unsurlar olmuşlardır.