Tanzimat Dönemi’nde Gazetecilik

TANZİMAT DÖNEMİ’NDE GAZETECİLİK
♦ Tanzimat Dönemi’nde gazetecilik çalışmaları edebiyatla yakından ilgilidir. Birçok yazar gazetecilikle uğraşmış, ilk edebî yazılar önce gazetelerde yayımlanmıştır. Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ali Suavi, Ahmet Mithat Efendi, Ebuzziya Tevfik, Şemsettin Sami dönemin gazete çıkarmış ünlü yazarlarıdır.

 ♦ Türkiye’de resmî bir gazete olan Takvim-i Vakayi (1831)’nin yayımlanmasıyla başlayan basın hayatı, 1840’da yarı resmî Ceride-i Havadisle ve 1850’de meslek gazetesi özelliğinde Vakayi-i Tıbbiye ile devam eder. Özel Türk gazeteciliği ise 1860’ta Şinasi ve Agâh Efendi’nin çıkardıkları Tercüman-ı Ahvâl ile başlar. Bunu Şinasi‘nin 1862’de çıkardığı Tasvir-i Efkâr, Ali Suavi‘nin 1866’da çıkardığı Muhbir gazeteleri izler. Ziya Paşa ve Namık Kemal 1867’de Londra’da Hürriyet‘i çıkarırlar. Namık Kemal 1871’de İbret‘i, Ahmet Mithat 1872’de önce Devir, sonra Bedir gazetelerini daha sonra da 1878’de Tercüman-ı Hakikat gazetelerini çıkarır. Şemsettin Sami de basın hayatına Sabah (1876), Tercüman-ı Şark (1878) gazeteleri ve Hafta dergisi (1880) ile katılır. Dönemin en ünlü gazetecisi ise Hadika (1872), Sırac (1873) gazetelerini ve Mecmua-ı Ebuzziya‘yı (1879) çıkaran Ebuzziya Tevfik’tir.

Basiret gazetesi sahibi Ali, İkdam gazetesi sahibi Ahmet Cevdet dönemin diğer ünlü gazetecilerindendir.

Mecmua-ı Ebuzziya, Hazine-i Evrak (1882), Hazine-i Fünun (1882),Gayret (1886), Âsâr (1886), Maarif (1890), Resimli Gazete (1891), Malumat (1893) dönemin en popüler edebiyat ve fikir dergileridir.