Yardımcı Fiil

Yardımcı Eylem (Fiil)

Türkçede eylemler tek başına anlam taşıyıp taşımamalarına göre ikiye ayrılır. Bir eylemin tek başına anlamı varsa o eylem asıl eylemdir eğer eylemin ek başına anlamı yoksa o eylem de yardımcı eylemdir. Ad soylu sözcüklerle birlikte kullanılarak onları birleşik eylem yapan sözcüklere “yardımcı eylem” denir.

“Et-, eyle-, kıl-, ol-, buyur-“ eylemleri, yardımcı eylem olarak kullanılır:

yardım et-

emir buyur-

hasta ol-

sabır eyle-

namaz kıl-

  •  “Et-, ol-” sözcükleri eylem olarak da kullanılabilir:

Kaledekiler sonunda teslim oldu. (yardımcı eylem)

Olacak dediğim her şey oldu. (eylem)

İPUCU:

Sözcük tek başına anlam taşımayıp kendinden önceki bir adla anlam yansıtıyor­sa yardımcı eylemdir ya da tek başına öge görevi üstlenmeyip kendinden önceki sözcükle öbekleşiyorsa yardımcı eylemdir.

  • Yardımcı eylemler ayrı yazılır ancak birinci sözcükte ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi varsa iki sözcük bitişik yazılır:

his-et: hisset- (ünsüz türemesi)

kayıp-ol: kaybol- (ünlü düşmesi)

  • Yardımcı eylemler kimi zaman temel eylemlerle anlamca kaynaşırlar:

Bir şeyler söyleye­cek oldu.

HATIRLATMA:

Yardımcı eylemlerin gereksiz kullanımı anlatım bozukluğu nedenidir:

Bu işin ger­çekleşmesinde umutlu oldum. (Umutlandım)