Ahmet Hamdi Tanpınar

AHMET HAMDİ TANPINAR (1901 -1962)

♦ “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” isimli eserlerinde topladığı öykülerinde insan ruhunun temeli kabul ettiği bilinçaltına ve rüyalara geniş yer ayırır.
♦ Saf şiirin dar çemberi içinde anlatamadığı fikirlerini romanın geniş sınırları içinde anlatmaya çalışmıştır.
İlk romanıMahur Beste” ile XIX. yüzyılın ortalarında çözülüşü yaşayan Osmanlının elit aile yaşamından kesitler verir.
2. romanıHuzur“. bir şairin aşk. İstanbul, tarih, musiki, resim, mimarlık, tabiat gibi kavramlar ile çevrili estetik dünyasını işler.

Batı’dan aldıklarını Doğu kültürünün zenginlikleri içinde sentezleyerek oluşturduğu şiirsel dünya, “Huzur“da sağlam bir roman kurgusu içinde çocukluk hatıralarından ve mizacından gelen düş dünyası ile birleşir ve yüzyılın önemli romancılarından birini ortaya çıkarır. Romanda, Mümtaz ile Nuran’ın aşkı etrafında Doğu ile Batı, eski ile yeni, geçmişin değerleri ile var olan değerler, aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışma ve bu çatışmanın ortaya çıkardığı bireysel bunalımlar irdelenir.

Huzur
Romandaki ana olay, Nuran ve Nuran’ı seven Suat ile Mümtaz üçlüsü arasında, en çok Mümtaz’ın psikolojisi üzerine kurulmuştur. Eşinden ayrılmış olan Nuran’ın Mümtaz ile evleneceği sanısıyla canına kıyan  Suat, ölümü ile Mümtaz’ın hayatını altüst eder. Nuran’ın kocası ile barışması ise Mümtaz’ı derin bir buhrana sürükler.

♦ 3. romanı olan “Sahnenin Dışındakiler” de zaman 1920 senesidir ve mekân gene İstanbul’dur. Türk halkının yaşadığı o ateşten günlerde İstanbul hem bir sahnedir, hem de sahnenin dışı. Asıl sahne Anadolu, sahnenin dışı olan İstanbul’da pek az görünür ve değişik aynalardan görülür.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.