Ahmet Rasim

AHMET RASIM (1867 -1932)
İstanbul’da doğmuş, babası ailesini terk ettiği için annesi tarafından yetiştirilmiş, öğrenimini yoksul çocukların okuduğu Darüşşafakada tamamlamıştır. Posta ve Telgraf Nezareti kalemine memur olarak girmiş, bir yandan da Ahmet Mithat’ın yayımladığı Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazılar yazmaya başlamıştır. II. Meşrutiyetten sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar ile birlikte “Boşboğaz” isimli bir mizah dergisi çıkarmıştır. Birçok gazete ve dergide çok sayıda makale, fıkra, gezi mektubu, anı türlerinde yazılar yayımlamış; Suriye, Sofya ve Romanya’da muhabir olarak bulunmuş; 1927’de İstanbul milletvekili olmuştur, istanbul Heybeliada’daki evinde ölmüştür. Yazarın, Darüşşafakadaki öğrencilik döneminde Zekaî Dede’den aldığı müzik eğitimiyle bestelediği ve çoğunun güftesi kendisine ait 60 kadar şarkısı vardır. Döneminin en popüler yazarlarından biri olup yalın bîr İstanbul Türkçesiyle kaleme aldığı sohbet, fıkra, anı türündeki yazılarıyla tanınmıştır.

Yetişme tarzı bakımından, divan edebiyatı ile kendi döneminin tanınmış edebiyatçıları olan Ahmet Mithat ve Muallim Naci‘nin etkisinde kalmış; bu nedenle Servetifünun edebiyatına ve kökten Batılılaşma hareketlerine karşı çıkmıştır.
Cep romanları genel adıyla yayımlanan birçok romanında Namık Kemal ve Ahmet Mithat düzeyine bile varamamıştır.
Hüseyin Rahmi’nin roman ve hikâyelerinde yansıttığı II. Abdülhamit dönemi istanbul yaşamını ve insanlarını, o, sohbet, fıkra, deneme, hatıra (anı) türündeki yazılarında yansıtmıştır.

Konuşma diliyle ve akıcı, canlı bir üslupla yazdığı yazıları genellikle gazetelerde yayımlanmıştır.

Eserleri

Sohbet – Fıkra-Deneme

  • Şehir Mektupları,
  • Eşkâl-i Zaman,
  • Gülüp Ağladıklarım,
  • Muharrir Bu ya…,
  • Ramazan Sohbetleri

Hatıra

  • Gecelerim,
  • Muharrir-Şair-Edip,
  • Falaka

Gezi

  • Romanya Mektupları

Tarih

  • Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi