Anlatım Birimi Olarak Paragraf

Dilin ve dil biliminin inceleme konusu olan ses ve anlam birimleri, ifade edilecek bir husus etrafında dil bilgisi kurallarına göre birleşerek paragrafları oluşturur.

Paragraf, çoğunlukla birden çok cümleden oluşan bir anlatım birimidir. Ama yerine göre bir tek kelime, kelime grubu ve cümle de bir paragraf oluşturabilir.

Kelimede sesler, cümlede kelimeler, paragrafta cümleler nasıl bir işlev görüyorsa metinde de paragraflar birer anlam birimi olarak benzer bir işlev görür. Metinler, paragrafların bir araya getirilmesiyle oluşturulur.

Belli bir bağlamda iletişime katılan öğeler bütünü, çeşitli yönlerden birbirlerini tamamlar. Birbirini tamamlayan ve birbiriyle ilişkili olan bu öğeler, bir anlatım birimi olan paragrafı oluşturur.