Kategori: Paragraf

Paragraf Soruları

1. Önceki müdürün değerini bilemedik. Şimdi onu mumla arıyoruz. Boşuna dememiş atalarımız, ………. “diye! Bu parçada anlatılanlara göre, boş bırakılan yere, aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? A) Dile gelen ele gelir B) Başa gelen çekilir C) Gelen gideni aratır D) Gelen

Paragraf Test

1. Mizahla eğlenceyi birbirine karıştırır olmuşuz. Gülme deyince mizah anlıyoruz, mizah deyince gülme başlıyor. Oysa, her gülme mizahı ilgilendirmediği gibi, her mizah ürünü de güldürmüyor. Gülme, sinirin, çeşitli ruhsal hastalıkların belirtileri de olabiliyor. Bu parça için en uygun başlık, aşağıdakilerden

Paragraf Yorumu Test

1. Kompozisyon; duygu ve düşünceleri sözlü ya da yazılı olarak, düzgün bir biçimde anlatmaktır. Yaşamımızın her döneminde sözlü ya da yazılı anlatıma başvururuz. Öğrenciysek, deftersiz, kalemsiz, okumasız, yazmasız günümüz yoktur. Ders hazırlıyoruz, ödev yapıyoruz, yazılı yoklamalara giriyoruz… Bu uğraşların her

Öznellik ve Nesnellik Nedir?

Kişisel duygu, düşünce ve sezgilere dayanan anlatım özelliğine öznellik denir. Öznel anlatımda, söz söyleyenin değer yargılarını yansıtan bir yorum vardır; dolayısıyla bu tür cümlelerde anlatılanlara başkaları katılmayabilir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın en güzel eseri Beş Şehir adlı ölmez yapıtıdır. Bu cümlede öznellik

Örneklendirme (Düşünceyi Geliştirme Yolları)

Örneklendirme: Bir düşünce, kural, gözlem ya da savı desteklemek, kanıtlamak, açıklamak için örneklerden yararlanmaya örneklendirme denir. ÖRNEK SORU (ÖSS – 2000) (I) Günlük yaşamımızda renklerin önemli bir rolü vardır. (II) Bu nedenle renklerle ilgili pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. (III)

Tanık Gösterme

Tanık gösterme: Paragrafta ileri sürülen düşüncenin desteklenmesi, bu düşüncenin inandırıcılığının artırılması için o konuda söz sahibi sayılan kişilerin düşüncelerinin alıntı yapılarak metin içinde kullanılmasına tanık gösterme denir. Yersiz bir tanık gösterme, paragrafın ana düşüncesine ve varlık sebebine zarar verebilir. Tanık