Atatürkün Sanatla İlgili Sözleri

Değerli ziyaretçilerimiz, Atatürk, bilindiği gibi sanata, edebiyata büyük önem vermiştir. Bu önem farklı zaman ve mekanlarda gerçekleştirdiği konuşmalarda ve eserlerinde açıkça görülür. Aşağıda bazı sözleri derlenmiştir.

  • İnsanlarda birtakım ince, yüksek ve temiz duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve temiz duyguları en fazla duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen, şairdir.
  • Sanat, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, ezgi ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.
  • Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat sanatçı olamazsınız.
  • Bursa’da temsil veren tiyatro sanatçılarına söyledikleri: Sizleri çok takdir ederim. Devrimimizde şirin de önemli hizmetleriniz vardır. Sanatınızı meslek edinerek engelleri yenmeye kararlı olmanızı, arkadaşlarınızla samimi olarak geçinmenizi bilhassa öğütlerim. Sizin vatana en büyük hizmetiniz, Anadolu’muzu baştan başa dolaşıp halkımıza sanatın ne olduğunu anlatmanız olacaktır.
  • Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.
  • Bir millet sanattan ve sanatçıdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz.
  • Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.