Beyaz Diş Özeti – Jack London

BEYAZ DİŞ (JACK LONDON)

Dünya edebiyatının önde gelen adlarından biri olan ABD’li yazar Jack London, yaşam kavgasını anlatan roman ve öykülerinin yanı sıra hayvanların yaşam kavgasındaki ilkel içgüdüyü betimlemekte de büyük ustalık gösterir. Anatole France’ın deyişiyle, onun yapıtlarının tümünde kımıl kımıl yaşam ve düşünce kaynar. Yazar, doğa-insan ilişkisini ele aldığı “Beyaz Diş‘te bir kurt ve ona sahip çıkan farklı efendiler üzerinden evcilleşmenin imkânını sorgular.

Kuzeyin uçsuz bucaksız ladin ormanlarında vahşi hayatın içinde var olma savaşı… Beyaz Diş, bir kurt kırmasıdır; damarlarında hem kurt hem de köpek kanı taşır. Ormanda yapayalnız kalmıştır. Bir gün, doğduğu ve o ana dek yaşadığı mağaranın duvarını geçip hayata atılır ve her şeyi en baştan keşfetmeye koyulur. Vahşî doğanın çetin şartları, yaratılışındaki sertliği gün geçtikçe daha çok besler. Ve sonunda Beyaz Diş, amansız bir kurt olur. Derken efendiyi, yani insanı tanır. “Beyaz Diş” adını kendisini evcilleştiren ilk efendisinden alır. Bir gün Yakışıklı Simith adında bir adam yeni sahibi olur. Yeni sahibi onu sık sık dövdüğü için o da her seferinde eski sahibinin yanına kaçar. Yakışıklı Simith onu bir kafesin içine tıkar ve dövüştürmek için kullanır. En güçlü köpekleri bile yendiği için Beyaz Diş Yakışıklı Simith’e çok para kazandırır. Fakat Beyaz Diş çok vahşi bir hayvan olmuştur. Weedon Scott adında itibarlı ve merhametli bir adam Beyaz Diş’i gaddar Simith’ten kurtarır ve onun yeni sahibi olur. İnsanlardan hep dayak ve ceza gören Beyaz Diş, yeni sahibinin sevgi dolu yaklaşımına önce alışamaz; ama zamanla aralarında güzel bir ilişki gelişir. Onun elinde gerçek-ten evcilleşir, sahibine ve diğer insanlara sevgiyle sokulur.

Bir gün Scott, güneye, sıcak iklimli memleketine dönmek zorunda kalır. Beyaz Diş’in sıcak iklimde yaşayabileceğini düşünmediği için onu orada bırakmaya karar verir. Beyaz Diş, durumu sezer, mahzunlasın sahibinin gidişini görmemesi için kapatıldığı yerin camını kırarak onun bindiği gemiye son anda biner. Scott onu da götürmek zorunda kalır. Gittikleri yerde Beyaz Diş çevreye biraz korku verse de kısa sürede yeni hayatına uyum sağlar.