Kategori: Batı Edebiyatı

Beyaz Geceler Özeti – Dostoyevski

Beyaz Geceler Özeti konusu kısaca – Dostoyevski kaç sayfa sonu nasıl bitiyor alıntı yorum karakterler  kim yazdı yazarı kimdir BEYAZ GECELER ÖZETİ Beyaz Geceler, 1848 senesinde yayımlanmış, 19. yüzyıl dünyaca tanınmış Rus yazarlarından Fyodor Dostoyevski’nin bir kısa öyküsüdür. Dostoyevski’nin ilk eserlerinden

Dünya Edebiyatı Sanatçılarının Ulusları

ESKİ YUNAN EDEBİYATI AISKHYLOS AİSOPOS ARİSTOPHANES ARİSTOTALES DEMOSTENES EFLATUN EURİPİDES HERODOTOS HESİODOS HOMEROS SAPPHO SOKRATES SOPHOKLES LATİN EDEBİYATI: ÇİÇERO EMNİUS HORATİUS OVİDİUS PLAUTUS SENECA TACİTUS TERENTİUS VERGİLİUS FRANSIZ EDEBİYATI ALAXENDRE DUMAS PERE ALFRED MUSSED ALPHONSE DAUDET ANDRE GİDE CHARLES BAUDELAİRE

Fareler ve İnsanlar Özeti

Fareler ve İnsanlar romanı kısaca Özeti konusu teması anlatılmak istenen verilmek istenen mesaj Geniş özeti Fareler ve İnsanlar romanında neyden bahsediliyor ödevi projesi karakter kişi kadrosu ollay örgüsü Fareler ve İnsanlar Kitabının Kısa Özeti Fareler ve İnsanlar adlı romanın kısa

Batı Edebiyatı ve Akımlar Konu Kavrama Soruları

1. Çok tanrılı bir çağda, sanatçılar, tanrıların kendi istek ve tutkularına göre çizdikleri insan yazgısı üzerinde durmuşlardır. Onlara göre insan, kendi alınyazısını yazar ve onu değiştirecek güçte değildir. Ne var ki, Kral Oidipus’ta alınyazısının karşısına, onunla savaşan insan gücünü çıkarır.

Batı Edebiyatı ve Akımlar Test

1. Komedya türünün ilk büyük ustasıdır. Yapıtlarında koyu bir yergi, siyasetçileri alaya alma yönelimi ağır basar. Savaş düşmanlığı da bu yönelimlerdendir. Siyasetçilerin, başarılı olmaları için “kösele derili”, “sağlam mideli ve kötü kalpli” olmaları gerektiğini söyler. Öte yandan “Kuşlar”da geleneklerle, “Kurbağalarda

Edebiyat ve Sanat ile İlgili Görüşler

1. Sanat, duyularla algılanabilenleri ‘(fenomenleri, görüngüleri) yansıtır: Bu tespit, büyük ölçüde Sokrates (MÖ 470-339) ve Platon’un (MÖ 427-347) görüşlerine dayanır, İslâm düşüncesiyle, özellikle de tasavvuf anlayışıyla birçok açıdan paralellik gösteren görüşler ileri süren bu düşünürler; insandan bağımsız, mükemmel bir gerçekliğin var

Natüralizm

► Realizm ve natüralizm; büyük ölçüde aynı dünya görüşü, aynı felsefi düşünce, aynı sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sanat ve edebiyata yansımasıdır. ► Natüralizm, Fransa’da ortaya çıkmıştır ve natüralizmin kaynağı ‘determinizm“dir. Natüralizm, realizmin daha ileri bir adımı olduğundan natüralistler için

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

1. Dünya Savaşı öncesi senelerde Almanya’da ortaya çıkan bu akım, iç gerçeğin ve iç yaşantıların önemli olduğunu, sanat yoluyla bu iç yaşantıların dışa yansıtılması gerektiğini savunmuştur. Ekspresyonizm resim alanında doğmuş, sonra edebiyatta da etkili olmuştur. Sanayileşmeye, burjuva ahlakına, savaşa bir tepki

Sembolizm

Bu sayfada Sembolizm nedir sembolizmin özellikleri nelerdir akımı anlayışı hakkında kısaca bilgi sembolizm neyi savunur nerede ortaya çıkmıştır sembolizm türk temsilcileri örnekleri Sembolizm neye tepki olarak doğmuştur Sembolizm, 19. yüzyılın son çeyreğinde realizm, natüralizm ve parnasizme tepki olarak Fransa’da ortaya

Rousseau Hayatı Edebi Kişiliği ve Eserleri

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ♦ Romantizm akımının öncülerinden, Fransız Devrimi’nin fikir babalarındandır. Kimi yazarlara göre “Voltaire Fransız Devrimi’nin kafasıysa Rousseau da kalbidir.” ♦ Modern demokrasi anlayışına temel oluşturan toplumsal sözleşme öğretisi ona ayrı bir ün kazandırmıştır. Filozof sıfatını her zaman