Kategori: Batı Edebiyatı

Dünya Edebiyatı Sanatçılarının Ulusları

ESKİ YUNAN EDEBİYATI AISKHYLOS AİSOPOS ARİSTOPHANES ARİSTOTALES DEMOSTENES EFLATUN EURİPİDES HERODOTOS HESİODOS HOMEROS SAPPHO SOKRATES SOPHOKLES LATİN EDEBİYATI: ÇİÇERO EMNİUS HORATİUS OVİDİUS PLAUTUS SENECA TACİTUS TERENTİUS VERGİLİUS FRANSIZ EDEBİYATI ALAXENDRE DUMAS PERE ALFRED MUSSED ALPHONSE DAUDET ANDRE GİDE CHARLES BAUDELAİRE

Batı Edebiyatı ve Akımlar Test

1. Komedya türünün ilk büyük ustasıdır. Yapıtlarında koyu bir yergi, siyasetçileri alaya alma yönelimi ağır basar. Savaş düşmanlığı da bu yönelimlerdendir. Siyasetçilerin, başarılı olmaları için “kösele derili”, “sağlam mideli ve kötü kalpli” olmaları gerektiğini söyler. Öte yandan “Kuşlar”da geleneklerle, “Kurbağalarda

Edebiyat ve Sanat ile İlgili Görüşler

1. Sanat, duyularla algılanabilenleri ‘(fenomenleri, görüngüleri) yansıtır: Bu tespit, büyük ölçüde Sokrates (MÖ 470-339) ve Platon’un (MÖ 427-347) görüşlerine dayanır, İslâm düşüncesiyle, özellikle de tasavvuf anlayışıyla birçok açıdan paralellik gösteren görüşler ileri süren bu düşünürler; insandan bağımsız, mükemmel bir gerçekliğin var

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

1. Dünya Savaşı öncesi senelerde Almanya’da ortaya çıkan bu akım, iç gerçeğin ve iç yaşantıların önemli olduğunu, sanat yoluyla bu iç yaşantıların dışa yansıtılması gerektiğini savunmuştur. Ekspresyonizm resim alanında doğmuş, sonra edebiyatta da etkili olmuştur. Sanayileşmeye, burjuva ahlakına, savaşa bir tepki

Rousseau Hayatı Edebi Kişiliği ve Eserleri

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ♦ Romantizm akımının öncülerinden, Fransız Devrimi’nin fikir babalarındandır. Kimi yazarlara göre “Voltaire Fransız Devrimi’nin kafasıysa Rousseau da kalbidir.” ♦ Modern demokrasi anlayışına temel oluşturan toplumsal sözleşme öğretisi ona ayrı bir ün kazandırmıştır. Filozof sıfatını her zaman