Çağdaş (Modern) Tiyatro

Çağdaş (Modern) Tiyatro
♦ Günümüz tiyatrosunda ne belli bir düzen, ne de belli kural ve ilkeler vardır. Bu durumun bir sonucu olarak, günümüzde birtakım tiyatro türlerinden söz etmek de mümkün değildir. Kültür ve teknolojideki hızlı değişimler bütün sanatları olduğu gibi tiyatroyu da derinden etkilemiştir.
♦ Geleneklere baş kaldırma, kuralları hiçe sayma, açıklıktan ve yalınlıktan uzaklaşma, çağdaş tiyatronun öne çıkan özellikleridir.