Kategori: Tiyatro

Köy Seyirlik Oyunları

KÖY SEYİRLİK OYUNU ♦ Geleneksel tiyatronun kökü çok eskilere giden koludur. Köylü tiyatrosu da diyebileceğimiz bu geleneğin ritüelden (âdet haline gelmiş törensel davranışlar) kaynaklandığı bilinmektedir.Bu nedenle köy oyunlarında belli sözler belli biçimlerde söylenir. Oyunun çerçevesi de kalıplaştığından uzatılması ya da

Orta Oyunu

Orta Oyunu Nedir Ne Demektir Orta oyunu, Karagöz’ün perdeden meydana inmiş biçimi gibidir. Perde arkasında tek bir oyuncunun deriden yapılmış figürleri oynatarak perde üzerinde canlandırdığı bir oyun olan Karagöz‘deki hayali kişiler, orta oyununda gerçek aktörlerle bir meydanda oynanır. Kişileri, oyun

Hacivat ve Karagöz Oyunu

Hacivat ve Karagöz Kimdir Karagöz Oyunu Hakkında Bilgi Geleneksel oyunlarımızın en önemlilerinden olan bir gölge oyunudur. Deriden kesilen ve tasvir adı verilen insan, hayvan, bitki ve eşya şekillerinin, arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde üzerinde, çubuklar yardımıyla hareket ettirilmesi esasına dayanır.

Meddahlık

Meddah Nedir Ne Demektir Meddah, seyirlik halk oyunlarının kimi ortak öğelerini kullanarak anlatan kişidir. Meddahlık, 17. yüzyıldan sonra bir yandan gerçekçi hikâyeciliğe dönüşmüş; bir yandan da saray maskaralarının ve mukallitlerinin hünerlerini de benimseyerek taklit ve temsil yönünü geliştirmiş, böylece seyirlik

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Geleneksel Türk Tiyatrosu Oluşumu Türk toplumunda tiyatronun ne zaman başladığına dair kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak ozanların; “yuğ, sığır, şölen” adı verilen dinsel törenlerdeki gösterileri Türk tiyatrosunun temeli sayılmaktadır. Türk edebiyatında tiyatro ihtiyacı asırlarca ‘‘orta oyunu, karagöz, meddah, köy seyirlik oyunu

Türk Tiyatrosu

MODERN TİYATRO TÜRLERİ  Trajedi, Komedi, Dram (9. Sınıfta ayrıntılı olarak görüldü) GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU TÜRLERİ Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları Geleneksel Türk Tiyatrosuyla (Tuluat Tiyatrosu)  Modern Türk Tiyatrosunun Kısaca Karşılaştırılması Geleneksel Türk tiyatrosunda yazılı bir metin yoktur doğaçlama (irticalen-tuluat) oynanır; modern tiyatroda ise oyun metni

Tarık Kitap Özeti

Tarık Kitap Özeti “Tarık“, konusunu İslam – Arap tarihinden alan bir piyestir. Tarık, efendisinin emri üzerine maiyetinde bulunan ordularla ispanya kıyılarına geçerek zaferlerle sonuçlanacak bir fetihler silsilesine başlar. Musa ibn Nusayr, ispanya’nın fethi için halifeye mektup yazarak izin talep etmiş,

İçli Kız Kitabı Özeti

“İçli Kız” piyesinde Sabiha ile İzzet Bey arasında gerçekleşecek olan evliliğin öncesi ve sonrası ele alınmıştır. Sabiha Hanım, zayıf ruhlu bir kızdır. Aşırı derecede kendi içine kapalı olan Sabiha’nın karşısına İzzet Bey çıkar. Sabiha’nın babası, kızını İzzet’le evlendirmek için onun