Kategori: Tiyatro

Öğretmenler Günü İçin Tiyatro

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN TİYATRO (Sahne bir evin salonudur. Sahnede iki koltuk, bir sehpa; koltuğun üzerinde bir kravat ve bir gazete bulunur. ) (Fonda müzik çalmaktadır. Kadın elinde kahve tepsisiyle sahnede belirir, tepsiyi sehpaya koyar ve eşine seslenir.) KADIN: Beyy, beyyy!

Meddahlık

Meddah Nedir Ne Demektir Meddah, seyirlik halk oyunlarının kimi ortak öğelerini kullanarak anlatan kişidir. Meddahlık, 17. yüzyıldan sonra bir yandan gerçekçi hikâyeciliğe dönüşmüş; bir yandan da saray maskaralarının ve mukallitlerinin hünerlerini de benimseyerek taklit ve temsil yönünü geliştirmiş, böylece seyirlik

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Geleneksel Türk Tiyatrosu Oluşumu Türk toplumunda tiyatronun ne zaman başladığına dair kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak ozanların; “yuğ, sığır, şölen” adı verilen dinsel törenlerdeki gösterileri Türk tiyatrosunun temeli sayılmaktadır. Türk edebiyatında tiyatro ihtiyacı asırlarca ‘‘orta oyunu, karagöz, meddah, köy seyirlik oyunu

Türk Tiyatrosu

MODERN TİYATRO TÜRLERİ  Trajedi, Komedi, Dram (9. Sınıfta ayrıntılı olarak görüldü) GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU TÜRLERİ Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları Geleneksel Türk Tiyatrosuyla (Tuluat Tiyatrosu)  Modern Türk Tiyatrosunun Kısaca Karşılaştırılması Geleneksel Türk tiyatrosunda yazılı bir metin yoktur doğaçlama (irticalen-tuluat) oynanır; modern tiyatroda ise oyun metni