Kategori: Deneme Sınavları

AYT Edebiyat Deneme Sınavı

AYT Edebiyat Deneme Sınavı 1. “Sürünmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecaz” anlamda kullanılmıştır? A) Sokaklarda aç susuz sürünerek büyümüşlerdi. B) Tel örgünün altından, sürünerek karşıya geçti. C) Sürüngenler, ancak sürünerek ilerleyebilirler. D) Yeni elbisesi boyaya sürününce çılgına döndü. E) Evden

Edebiyat AYT Deneme Sınavı

1. “Adam” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “görevli kimse” anlamında kullanılmıştır? A) Benim o kurumda, işimi görecek bir adamım yok. B) Karşı tarafın adamları üzerimize doğru yürüdüler. C) Bu adamı da kukla gibi oynatıyorlar. D) Gerçek sanat adamı, sanattan anlamayanları yanına

KPSS Edebiyat Alan Deneme Sınavı

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ‘yalnız” sözcüğünün yerine “sadece” sözcüğü kullanılabilir? A) Toplantılara geç gelir, arka sıraya geçer, tartışmaları yalnız izlerdi. B) Herkes erkenden gidince, o burada yalnız kaldı. C) Bütün gün derslere çalışıyor; yalnız başarılı olamıyor. D) Onda, hep yalnız