Yazar: hulya

AYT Edebiyat Deneme Sınavı

AYT Edebiyat Deneme Sınavı 1. “Sürünmek sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecaz” anlamda kullanılmıştır? A) Sokaklarda aç susuz sürünerek büyümüşlerdi. B) Tel örgünün altından, sürünerek karşıya geçti. C) Sürüngenler, ancak sürünerek ilerleyebilirler. D) Yeni elbisesi boyaya sürününce çılgına döndü. E) Evden

Cümle Çeşitleri Test Soruları

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ad cümlesidir? A) Dağ başından duman eksik olmaz. B) Davulun sesi uzaktan hoş gelir. C) Gönül kimi severse güzel odur. D) Herkes ne ederse kendine eder. E) Üzüm üzüme baka baka kararır. 2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde,

Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları Test

1. ikiz hayaletler gibi yürüdük Elele yanyana bir bahar günü Gece bir tepeden seyir ettik büyük Yıldızların suya döküldüğünü Bu dizelerde kaç yazım yanlışı yapılmıştır? A) 1        B) 2        C) 3      

Fiilde Çatı Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özne-yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? A) Bütün gece yine odasında gezinmişti. B) Çocuğun ölümü, annesinden gizlenmişti. C) Ders çalışmak için odasına kapanmıştı. D) Hakemler taraf tutuyor diye sızlanmıştı. E) Görünmemek için çalılıkların ardına saklanmıştı. 2. Aşağıdaki

Cümle Çeşitleri Test

1. I. İşte burdayım içim umutlarla dolu. II. Günlerce dolaştım kentin caddelerinde. III. Karşısında, yıkılmış bir duvar gibiyim. IV. Seni oldukça iyi anlıyorum, dedi. V. Bir gün öldürür beni bu dert, bu ihanet. Yukarıdakilerden hangileri, hem devrik cümle, hem de

Edebi Sanatlar Test Soruları

1. “Teşbih (benzetme)“; aralarında benzerlik bulunan iki şeyden, benzerlik yönü açısından zayıf olanın güçlü olana benzetilmesi sanatıdır. Başka bir söyleyişle, bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan başka bir şeyi örnek olarak gösterme işidir. Buna göre, aşağıdaki dizelerin hangisinde

Tanzimat Öncesi Türk Edebiyatı Test Soruları

1. Bu çağlarda, Türklerin ayrı ayrı kesimlere seslenen edebiyatı yoktur. Saz şairlerinin ve aydın yazarların, saf bir Türkçeyle ortaya koydukları eserler, bütün millete hitap ediyordu. Yine bu çağlarda Türkler, kopuz adlı milli sazlarıyla, hece vezniyle ve milli nazım şekilleriyle destanlar, koşuklar,

Söz Sanatları Test

1. Fırtınalar koparken git de seyret denizi Gökleri bir dev gibi doldurur iniltisi Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzetme (teşbih) B) Cinas C) Tevriye D) Kinaye E) Hüsn-i talil 2. Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu Açtım