Kategori: Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

2. Yeni Şiiri

a. Garipçilerin şiiri basite indirgemelerine bir tepki olarak doğmuştur. b. ikinci Yeni hareketi de Garip şiiri gibi, Birinci ve ikinci Dünya Savaşı’nın doğurduğu bunalım üzerinde ve modemizmin etkileriyle şekillenmiştir. c. Bu şiir hareketi, İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği toplumsal yoksulluk ve tek partili yönetimin