2. Yeni Şiiri

a. Garipçilerin şiiri basite indirgemelerine bir tepki olarak doğmuştur.
b. ikinci Yeni hareketi de Garip şiiri gibi, Birinci ve ikinci Dünya Savaşı’nın doğurduğu bunalım üzerinde ve modemizmin etkileriyle şekillenmiştir.
c. Bu şiir hareketi, İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği toplumsal yoksulluk ve tek partili yönetimin dayatmacı politikalarıyla bunalan aydının kendisini ifade ediş tarzına da uygundur.

İkinci Yeni şiirinde görülen başlıca özellikler şunlardır:

1. İmge ve söz sanatlarına önem verilmiştir.
2. Öykülemeden vazgeçilmiştir.
3. Şiir, akıldan uzaklaştırılmak istenmiştir.
4. Duygu ve çağrışıma yaslanılmıştır.
5. Aydın okurlara seslenilmiştir.
6. Dadaizm, sürrealizm ve varoluşçuluk akımlarından beslenilmiştir.
7. Şiirde anlam geri plana atılmıştır.
8. Gelenek tümüyle dışlanarak içsel, bireyci bir şiir anlayışı geliştirilmiştir.
9. Konuşma diline sırt çevrilmiştir.
10. Halk kültüründen uzaklaşılarak folklor, şiire düşman bilinmiştir.
11. Nükte, şaşırtmaca ve tekerlemeden kaçınılmıştır.
12. Anlatımda kapalılık tercih edilmiştir.
13. Şehirli küçük adama tip çizmeye boş verilmiştir.
14. Modern çağda yaşayan bireyin topluma ve kendisine yabancılaşması, bunalım, yalnızlık gibi temalar en çok işlenen temalardır.

İkinci Yeni Şairleri:

  • İlhan Berk
  • Turgut Uyar
  • Edip Cansever
  • Cemal Süreya
  • Ece Ayhan
  • Ülkü Tamer
  • Sezai Karakoç
  • Yılmaz Gruda
  • Tevfik Akdağ