Kategori: Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

Orhan Kemal

Orhan Kemal hayatı sanatı edebi kişiliği en önemli eserleri hikayeleri ORHAN KEMAL (1914 -1970) Asıl ismi Mehmet Raşit Öğütçü‘dür. Adana’nın Ceyhan ilçesinde hayata gözlerini açtı. Babası, 1920-1923 döneminde milletvekilliği ve Adliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Abdülkadir Kemali Bey’dir. Adana’da kurduğu partinin

Selim İleri

SELİM İLERİ (1949 -…) İstanbul’da doğdu. Bilim adamı Prof. Hilmi İleri’nin oğludur. Galatasaray ve Atatürk Erkek Lisesinde okudu. Edebiyat dünyasına adım atmasında edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay ve Fransızca öğretmeni Vedat Günyol’un önemli etkisi oldu. İÜ Hukuk Fakültesini yarıda bırakarak kendini

Orhan Pamuk

ORHAN PAMUK (1952 -.., 1952’de İstanbul’da doğdu. Şehrin batılılaşmış ve zengin semti Nişantaşı’nda kalabalık bir ailede büyüyüp yetişti. Çocukluğundan yirmi iki yaşına kadar yoğun bir şekilde resim yaparak ve ileride ressam olacağını düşleyerek yaşadı. Liseyi İstanbul’daki R-bert Kolejinde okudu. İstanbul

Yedi Meşaleciler

Yedi Meşaleciler Temsilcileri Ziya Osman Saba Yaşar Nabi Nayır Cevdet Kudret Solok Vasfi Mahir Kocatürk Sabri Esat Siyavuşgil Muammer Lütfi Sun Kenan Hulusi Koray Yedi genç sanatçının 1928 yılında kurdukları topluluktur. Sanat için sanat anlayışı ile ortaya çıkmışlar, Millî Edebiyatçıların

2. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

II. YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR Temsilcileri: İsmet Özel Ataol Behramoğlu Refik Durbaş Nihat Behram Süreyya Berfe 2. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir Genel Özellikleri: 1. Umut, direnme, sorgulama, geleceğe inanç gibi konular ele alınmıştır. 2. Bu akımın temsilcileri kendilerini halkın sözcüsü

Maviciler

Temsilcileri: Attila ilhan Ahmet Oktay Ferit Edgü, Teoman Civelek Güner Sümer, Özdemir Nutku Edebiyatımızda 1950 sonrasında ortaya çıkan Mavi grubu, “fikir ve sanatın sosyal bir sınıf ya da grubun bayrağı yapılmayacağı” görüşüyle ortaya çıkmış; özgürlüğün ve barışın rengi olarak kabul

Garip Şiiri (1. Yeni Akımı)

GARİP ŞİİRİ (BİRİNCİ YENİ) (1940 -1954) Orhan Veli Kanık Melih Cevdet Anday Oktay Rifat Horozcu Cumhuriyetin ilk dönemi pek çok devrimin yapıldığı bir kuruluş dönemidir. 1940 sonrası ise yapılan yenilikler doğrultusunda toplumda önemli değişiklikler meydana gelmiş; bu arada İkinci Dünya

İlhan Berk

İLHAN BERK (1918-2Q08) Manisa’da dünyaya geldi, ilk ve ortaokulu Manisa’da okudu. Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulundan mezun olup Giresun Espiye’de 2 sene ilkokul öğretmenliği görevinde bulunduktan sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsüni kazandı. Okulun Fransızca bölümünden mezun  olan şair, 1945- 1955 seneleri