Kategori: Tanzimat Edebiyatı

Pozitivizm

POZİTİVİZM Pozitivizm; araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte’un açtığı felsefe çığırıdır. Pozitivizme göre dış dünya, yalnızca duyu deneyi yoluyla bilinir; insan için bilgide önemli olan, olguları ve bunlar arasında var

Yenileşme Dönemi

YENİLEŞME DÖNEMİ OSMANLI DEVLETÎ’NDE YENİLEŞME HAREKETİ HANGİ DÖNEMİ KAPSAMAKTADIR? Resmî ve yaygın tarih görüşü; “yenileşme hareketi”nin, Gülhane Hatt-ı Hümayunu‘nun (Tanzimat Fermanı) okunmasıyla başladığını benimser. Batılılaşma ya da “yenileşme” gibi genel ve kapsamlı olaylar zinciri için ay ve gününe varıncaya kadar