Pozitivizm

POZİTİVİZM
Pozitivizm; araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte’un açtığı felsefe çığırıdır.

Pozitivizme göre dış dünya, yalnızca duyu deneyi yoluyla bilinir; insan için bilgide önemli olan, olguları ve bunlar arasında var olan değişmez ilişkileri araştırmaktır.

Pozitivizm, duyu verilerine ve deneye dayanan bir düşünüş demektir. Bu düşünüşte metafiziğin yeri yoktur. Pozitivizm, araştırma alanını olgularla sınırlar. Bilginin kaynağı olgulardır. Olguların dışında kalan, yani deneye girmeyen her şey metafiziktir. Bilim adamı, olgular arasında var olan değişmez ilişkileri ya da doğal yasaları bulmalıdır. Bilgimizin sınırlarını bilimler belirler. Bilimsellik, bilginin sınırıdır.