Doğal Destan

Doğal Destan

 • ♦ Doğal destan ilkin, yazının bulunmadığı ya da yaygınlaşmadığı bir kültürde doğar. Uzun bir süre ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu süreçte toplumun ortak hayal gücüyle biçimlenir. Büyük bir ozanın bu anonim malzemeyi kendi kişisel üslubuyla yeniden biçimlendirmesi ve belki de yazıya geçirmesiyle destanın oluşumu tamamlanır. Böylece toplumsal yaratmadan bireysel yaratmaya geçilmiş olur.
 • ♦ Dünyanın en eski destanı Sümerlerin Gılgamış Destanı‘dır. Bu destanın Homeros‘tan 1500 yıl önce, M.Ö. 2000 yıllarında yazıldığı anlaşılmaktadır. Yüzlerce yıl önceden, birçok halk ozanınca kentler arasında parça parça çalınmış, söylenmiş ve çoğalmıştır. Bugün elimizdeki metin, M.Ö. VII. yüzyılda Asurbanipal”ın kurduğu kitaplıkta ele geçen metindir.

DOĞAL DESTANLAR

 • Yunan Destanları İLYADA (Homeros), ODYSSEA (Homeros)
 • Iran Destanı ŞEHNAME (Firdevsi)
 • Fin Destanı KALEVALA (Dr. Lönrot)
 • Rus Destanı IGOR
 • Hint Destanları RAMAYANA, MAHABHARATA
 • Alman Destanı NİBELUNGEN
 • Sümer Destanı GILGAMIŞ
 • Japon Destanı ŞİNTO
 • Fransız Destanı CHANSON DE ROLAND
 • İspanyol Destanı LECİD
 • Türk Destanları OĞUZ KAĞAN, MANAS