Kategori: Şiir Bilgisi

Şiir Dinletisi Programı Sunu Metni

Okulumuz öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırlamış olduğu Şiir Dinletisine  hoş geldiniz. Şiir, gökkuşağının yedi rengini çocuk gülüşlerinde aramaktır. Şiir, Anka kuşunun kanadında uçsuz bucaksız gökyüzünü seyre dalmaktır. İnsanın kendi özünü araması her şairin şiirine konu olmuştur. İnsanın özü kendindedir. Can Yücel

Merdiven Şiiri İncelemesi (Tahlili)

MERDİVEN Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden, Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak, Ve bir zaman bakacaksın semâya ağlayarak… Sular sarardı… Yüzün perde perde solmakta, Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta… Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller, Durur alev gibi dallarda

9. Sınıf Türk Edebiyatı Boşluk Doldurma Soruları (Şiir)

1……… ; duygu, düşünce ve olay­ların ölçülü, çoğu zaman da kafiyeli mıs­ralarla anlatılması yöntemidir. 2. Düz yazıyla da anlatılabilecek olay ve durumların, belli bir ölçü, kafiye düzeni ve nazım şekline bağlı kalınarak dile getirilmesiyle oluşturulan kısa metinlere …………….denir. 3………………………….. şiirlerde çoğunlukla

Şiir Türleri Uygulama Soruları

1. Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir Şu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir Tevfik Fikret ……………şiir 2.Bir damla yaş gibi sıcacık Bakışlarında eylül

Manzume ve Şiir

En eski zamanlardan bu yana gerek edebî gerekse de öğretici metinler, şu ifade ediş yöntemlerinden biriyle oluşturulmuştur: Nazım ve nesir. Nazım; duygu, düşünce ve olayların ölçülü, çoğu zaman da kafiyeli mısralarla anlatılması yöntemidir. Nazımla yazılmış kısa metinlere manzume, uzun metinlere

Şiirde Gerçeklik ve Anlam

ŞİİRDE GERÇEKLİK VE ANLAM Elbette şairler; sanatçı fakat öncelikle de insan oldukları için, bu dünyanın gerçekleri ile içli dışlı olmak; ileteceklerinin, hissettireceklerinin önemli bir kısmını da bu dünyanın somut ve soyut gerçeklerinden seçmek veya bu gerçekler ile ilişkilendirmek zorundadırlar. Bu

Kafiye (Uyak) ve Redif

KAFİYE (UYAK) VE REDİF Önce redifi açıklayalım: Redif: Dize sonlarındaki benzer sesler, anlamları farklı olmayan aynı sözcüklerde ya da aynı işlevdeki eklerde bulunuyorsa kafiye oluşturmaz; redif adını alır; O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör Dünyayı hele sen bir barış

Kıta

Kıta ne demek, nedir, kıta özellikleri nelerdir, kıta örnekleri KIT’A ♦ Genellikle iki beyitten oluşan şiirlerdir. Bu tür kıt’alar dörtlük diye de anılır. ♦ Beyitlerin ilk dizesi serbest, ikinci dizeleri birbiriyle uyaklıdır: xa / xa… ♦ Beyitler arasında anlam birliği

Şiir Dili

ŞİİR DİLİ NEDİR? “Coşku ve heyecanı dile getiren metinleri incelemenin dördüncü aşamasında metnin dil ve anlatım bakımından çözümlenmesi yer alır. Şiirlerde kullanılan kelimelerin önemli bir bölümünün günlük dilde de kullanılmasına karşın şiirin; köşe yazısı, deneme, makale, eleştiri gibi metinlerde ve

Nazım Şekilleri (Biçimleri)

NAZIM ŞEKİLLERİ Nazım birimlerinin belli bir temaya ve düzene göre birleşerek nazım şekli denilen yapıları oluşturduklarını daha önce belirtmiştik. Bir şiiri belli bir nazım şekline bağlı kalarak yazmak, o şiirde birim değeri, birim sayısı, ölçü türü ve kafiye düzeni bağlamında